Kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga - registrujte se

Nabízíme druhý ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol proběhne od 4. 3. do 10. 6. 2019, vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude kurz pro účastníky zdarma.

Rozsah kurzu je celkem 63 vyučovacích hodin. Jedná se o komplexní vzdělávací program, po jehož absolvování budou asistenti schopni efektivně pomáhat dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se vzděláváním, s osvojením češtiny a se začleněním do třídního kolektivu. Stanou se kompetentními spolupracovníky učitelů a partnery pro rodiče dětí a žáků s OMJ.

Pozor, nejedná se o kvalifikační, ale o doplňkový kurz (kvalifikaci potřebnou pro vykonávání povolání asistenta pedagoga vymezuje zákon 563/2004 Sb. § 20).

Základní informace o kurzu
KDY: 4. 3. – 10. 6. 2019, viz harmonogram
KDE: IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00, Praha 1 mapa
ROZSAH: 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
CENA: zdarma (počítejte s uhrazením zálohy, která Vám bude na konci kurzu vrácena)
OČEKÁVÁME OD VÁS: dobré zvládnutí českého jazyka (alespoň na úrovni B1) a jednoho cizího jazyka, vzdělání potřebné pro vykonávání práce asistenta pedagoga nebo ochotu vzdělávat se dál
POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
* kurz je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Registrace
Máte zájem absolvovat kurz? Registrujte se zde do 4. března 2019.
Formulář je nutno vyplnit, abyste mohl/a být zařazen/a do výběrového řízení.

Působíte na škole a hledáte dvojjazyčné asistenty nebo chcete dovzdělat ty stávající? Registrujte se zde.

Požádejte si v lednu o finance na asistenty v Praze
O finanční prostředky na mzdy asistentů v Praze bude možno zažádat prostřednictvím výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, která bude vyhlášena 7. ledna 2019 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Bližší informace naleznete na webu peníze pro Prahu. Obraťte se na koordinátorku projektu, budete-li chtít se zpracováním žádosti pomoci.

Kontakt
Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Hanu Víznerovou
Tel.: 608 956 542
E-mail: viznerova@meta-ops.cz

 

Kurz se koná v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

publikováno: 12. 02. 2019

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.