Spolupráce s rodiči


Spolupráce školy s rodiči je v případě každého žáka jednou z hlavních podmínek úspěšného začlenění do školy a plnění školních povinností. O rodičích s cizí státní příslušností to mnohdy platí dvojnásob. Základní bariérou je zde kromě jazyka také nedostatek informací, často i těch základních. Nebývá výjimkou, že rodina v ČR nemá vůbec žádné sociální kontakty, které jí může suplovat právě škola. Ta může být nápomocna například organizací komunitních akcí nebo informováním o aktivitách konajících se v okolí školy.

Všechny informace je dobré rodičům předávat v jejich rodném jazyce nebo alespoň v některém ze světových jazyků. Informace pro rodiče - jazykové verze jsme pro Vás zpracovali i na našich stránkách. Doufáme, že je využijete pro lepší komunikaci s rodinou žáka a zároveň jí tím tak usnadníte první dny ve škole.

Informace pro rodiče - jazykové verze:

.

Vzhledem k tomu, že žáci často přicházejí do ČR ze zemí, kde mohou být jiné zvyklosti, jiný právní kodex týkající se vzdělávání, jiné svátky apod., je třeba jim předat právě tyto informace. Pomůže Vám to předcházet možným nedorozuměním spojenými s docházkou, výukou, chováním žáka nebo způsoby komunikace.

Velmi důležitým materiálem pro rodiče může být Vzdělávací systém v České republice (viz Informace pro rodiče - jazykové verze). Vzdělávací systém se může v různých zemích poměrně dost lišit. Jiný může být například věk dítěte pro nástup na základní školu, jiný počet tříd nezbytný pro splnění základního stupně vzdělání apod. Věci, které nám připadají jako samozřejmé, bývají často pro rodiče nového žáka naprostou novinkou.

Další potřebnou informací pro rodiče je Přehled práv a povinností rodičů, který Vám pomůže řešit nejrůznější situace, vznikající v souvislosti s docházkou žáka. Často rodiče neví, jak omlouvat nepřítomnost dítěte, že je třeba chodit na třídní schůzky, sledovat prospěch v žákovských knížkách, vybavit dítě pomůckami na některé předměty, kontrolovat přípravu dětí do školy, zároveň mají právo na informace o studiu dítěte, mohou nesouhlasit se zařazením do ročníku, mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím školy, mají právo na poradenskou pomoc školy atd.

Neméně důležitá je informace ohledně Harmonogramu školního roku. V mnoha zemích mají jinak dlouhé a v jinou dobu letní, zimní prázdniny, slaví jiné státní svátky a neorientují se ještě v těch našich.

S různými zvyklostmi souvisí úzce i způsob Klasifikace, forma a nároky na Domácí přípravu. V dopise Praktické informace najdou mnoho praktických informací o fungování školy.

Hodit se Vám budou určitě i nejrůznější žádosti, vysvětlení rozvrhu, názvy předmětů, informace o družině ( v některých zemích neznají družinu), informace o platbách apod. Vše najdete v sekci Informace pro rodiče - jazykové verze.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.