Příprava k přijímačkám

Michaela Jiroutová

Jak připravit žáky s odlišným mateřským jazykem k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL?

Žáci s OMJ potřebují hlavně porozumět zadání, které je psané specifickým stylem, s nímž se mnohdy předtím nesetkali. K tomu mohou posloužit následující materiály, které pracují se zadáním samotným a následně díky ověřují, jak žák zadání rozumí na jednoduchém obsahu.

Se zadáním je také dobré s žáky promyslet a procvičovat strategii vyplňování testu, jako je vylučovací metoda, nečíst hned celý úryvek (nejprve přečíst zadání a vyhodnotit, zda je nutné číst celý text, či jen jeho část), ale také zapisování do záznamového archu, případně v jakých případech a jak efektivně používat překladový slovník (pokud jej má k dispozici).

Stejně jako všechny ostatní žáky je potřeba i ty s OMJ připravovat postupným procvičováním. Didaktické testy k procvičování najdete na stránkách CERMAT nebo v publikacích vydaných pro tyto potřeby (např. Tvoje přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia). Je dobré zaměřovat se postupně na jednotlivé jevy, které se v testu opakují (na začátek např. vyhledávání chyb nebo slovních druhů v textu, korektury textu). Neotálejte ale ani s procvičováním celého testu se všemi jeho aspekty. Čím více testů si žáci vyzkouší, tím lépe.

Využijte materiály k přípravě na přijímačky:
- DT – Na co se mě vlastně ptají?
- DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?)
- Slovní druhy (nácvik k DT)
- Korektura textu - najdi chybu

Využít můžete interaktivní cvičení vytvořené ze zadání testů z minulých let: TEXTOVÁ NÁVAZNOST 1, TEXTOVÁ NÁVAZNOST 2.

Pro přípravu k přijímačkovému didaktickému testu lze využít zábavný web https://www.umimecesky.cz, např.:
- nácvik hledání pravopisných chyb - "pravopisné vtipy", kde se chyby označují střílením na slova
- nácvik přísloví, přirovnání, idiomů a ustálených slovních spojení, nebo určování slovních druhů - cvičení "pexeso"

Přípravou na přijímací testy se zabývá také web https://www.icestina.cz, kam průběžně doplňují mnoho procvičovacích testů.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.