Příprava k přijímačkám


Jak připravit žáky s odlišným mateřským jazykem k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL?

Žáci s OMJ potřebují hlavně porozumět zadání, které je psané specifickým stylem, s nímž se mnohdy předtím nesetkali. K tomu mohou posloužit následující materiály, které pracují se zadáním samotným a následně díky ověřují, jak žák zadání rozumí na jednoduchém obsahu:

- DT – Na co se mě vlastně ptají?
- DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?)
- Slovní druhy (nácvik k DT)

Se zadáním je také dobré s žáky promyslet a procvičovat strategii vyplňování testu, jako je vylučovací metoda, nečíst hned celý úryvek (nejprve přečíst zadání a vyhodnotit, zda je nutné číst celý text, či jen jeho část), ale také zapisování do záznamového archu, případně v jakých případech a jak efektivně používat překladový slovník (pokud jej má k dispozici).

Stejně jako všechny ostatní žáky je potřeba i ty s OMJ připravovat postupným procvičováním. Didaktické testy k procvičování najdete na stránkách CERMAT nebo v publikacích vydaných pro tyto potřeby (např. Tvoje přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia). Je dobré zaměřovat se postupně na jednotlivé jevy, které se v testu opakují (na začátek např. vyhledávání chyb nebo slovních druhů v textu, korektury textu). Neotálejte ale ani s procvičováním celého testu se všemi jeho aspekty. Čím více testů si žáci vyzkouší, tím lépe.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.