Principy práce s dětmi v MŠ


V některých mateřských školách již vyvinuli různé strategie podpory dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jinde se to teprve učí, nebo této skutečnosti čelí úplně poprvé. Někde nalezneme homogenní skupiny cizinců s jedním jazykem, jinde je různorodý počet jazyků a kultur. Na těchto stránkách vám nabídneme několik principů a přístupů, které vám usnadní práci s těmito dětmi a jejich rodinami.

Na začátku je ovšem důležité zdůraznit, že práce s dětmi s OMJ a vyrovnávání jejich vzdělávacích potřeb se v mnohém podobá práci s ostatními dětmi. Každé dítě je individuum s odlišnými předpoklady, možnostmi a dovednostmi, s odlišnou zkušeností, zázemím a schopnostmi, a proto by mělo být také samozřejmostí dnešního vzdělávání tyto jednotlivosti a odlišnosti podporovat a rozvíjet každé dítě na jejich základě. To je základní princip inkluzivního vzdělávání a známka dobrého učitele je právě ve schopnosti rozvíjet všechny děti.

Proto změna přístupu k dětem s OMJ může být velice prospěšná i pro majoritní děti s různými vzdělávacími potřebami. Přesto s sebou vzdělávání dětí s OMJ nese určitá specifika, kterým se budeme teď věnovat.

Všechny studie ze zahraničí zdůrazňují:

  • nezbytnost stavět na již existujících jazykových znalostech

  • vliv postoje učitele k dětem a jejich kultuře, jazyku, náboženství a etnicitě na jejich učení a identitu

Důležité principy:

  • Čeština by neměla nahradit mateřský jazyk; měla by být vyučována jako druhý jazyk, který rozvíjí již získané jazykové dovednosti v rodném jazyce.

  • Děti se v novém jazyce naučí plynule mluvit po dvou až třech letech, ale až pět i více let trvá možnost jejich srovnání s vrstevníky v teoretickém jazyce používaném ve škole.

  • Děti s OMJ jsou stejně schopné jako jejich vrstevníci, proto by mělo být jejich učivo stejně podnětné.

  • Přidaná vizuální podpora je pro tyto děti zásadní, používání ilustrací a názorných předmětů podpoří a pozvedne také způsob učení českých dětí.

  • Mnoho dětí prochází tzv. „tichým obdobím“ při osvojování nového jazyka, což může trvat i několik měsíců, ale nejedná se o nic neobvyklého. Neznamená to, že by děti nerozuměly nebo se jazyk neučily, pouze nemluví.

  • Porozumění přichází vždy dříve než mluvení samotné, proto je důležité děti nenutit mluvit, dokud si nebudou jisté. Nicméně je důležité, aby dospělí neustále na děti mluvili, ptali se jich a dávali jim příležitost k formulaci odpovědi a mluvení.

  • Dospělí i děti by měli pozitivně reagovat na neverbální komunikaci dětí s OMJ. Poté, co si zvyknou, naposlouchají a prozkoumají prostředí, zkouší používat své dosavadní znalosti slov a frází, které z kontextu pochytily. Když začnou opakovat jednotlivá slova a fráze, přidávat se ke známým písničkám, básničkám a příběhům, citlivě jejich pokusy povzbuzujte a chvalte.

Volně přeloženo a upraveno z: Dual language learners in early care and education settings, Zero to three; 2008. Dostupné na: http://www.kvccdocs.com/KVCC/2016-Spring/ECE133/Resources/Dual_Language_Learners%20in%20Early%20Care%20and%20Education%20Settings.pdf

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.