Povinná školní docházka


Školský zákon (§ 36 odst. 2) stanoví, že se povinná školní docházka vztahuje na:

a) státní občany České republiky,

b) občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

c) cizince ze třetích zemí, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky po dobu delší než 90 dnů,

d) účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce nezletilého cizince má explicitně danou povinnost pečovat o to, aby dítě plnilo školní docházku.

Porušením této povinnosti se zákonný zástupce dopouští přestupku, podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak jako český občan – zákonný zástupce nezletilého. Porušením téhož ve větším rozsahu, tj. povinnosti pečovat o to, aby dítě plnilo školní docházku, pak dokonce může dojít k naplnění znaků trestného činu ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže podle zákona č. 141/1961 Sb., trestního zákona, byť z nedbalosti.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.