12. 12. 2009 ● Následující materiály byly původně vytvořeny v rámci expertní pracovní skupiny zaměřené na výuku přírodopisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě, která také shrnula, co učitelům přírodopisu při výuce žáků s OMJ pomáhá. Ve...
12. 12. 2009 ● Inkluzívní vzdělávání "Inkluzívní vzdělávání znamená spravedlivý a rovný přístup ke vzdělávacím příležitostem pro všechny děti bez výjimky. Je kladen důraz na solidaritu, pospolitost, spolupráci a vzájemnou pomoc, spoluúčast na vlastním rozvoji,...
12. 12. 2009 ● Tato část je určena nejen pro učitele základních a středních škol, seznámí Vás stručně s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich praktickou aplikací v konkrétních předmětech. V této části webu naleznete mnoho...
12. 12. 2009 ● Školský zákon (§ 20) stanovuje, že všichni cizinci, kteří pobývají na území České republiky mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách bez ohledu na to, z jaké země pocházejí , a to i v případech, kdy není prokázána legálnost jejich...
10. 12. 2009 ● Tato část portálu je určena učitelům, koordinátorům vzdělávání cizinců, výchovným poradcům, metodikům prevence, asistentům pedagoga či vedení školy. Tedy všem, kdo řeší přijímání do školy, zařazování do ročníku, hodnocení, organizační zajištění a...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.