14. 12. 2009 ● Integraci nového žáka cizince mohou bránit mnohé faktory. Při práci s žáky cizinci berte proto vždy v úvahu, že nový žák: může po určitou dobu prožívat tzv. tiché období, nezapojovat se do aktivit ani komunikace (tzv. silent period) může se...
14. 12. 2009 ● První dny na nové škole zanechávají v každém dítěti nesmazatelné vzpomínky, tím více se to týká žáků s OMJ, kteří často přicházejí do neznámého prostředí, ve kterém obvykle nikomu a ničemu nerozumí. Proto je velice důležité vědět, jak s dítětem s...
14. 12. 2009 ● Pokud s podporou žáků s OMJ začínáte, můžete využít naše průvodce touto situací: Desatero nebo Checklist audit do školy, kde najdete stručný přehled nejdůležitějších kroků. Nástup nového dítěte s OMJ do školy je náročný nejen pro samotné dítě, ale...
14. 12. 2009 ● Přijímací pohovor je důležitým prvním krokem k nastavení fungující spolupráce mezi rodinou a školou. Při pohovoru s rodiči doporučujeme mít na paměti tyto cíle: zjistit potřebné informace o žákovi; předat rodině informace o chodu školy,...
14. 12. 2009 ● Čeho se vyvarovat při komunikaci s cizincem? Co způsobuje neporozumění? Jaké mohou být jazykové překážky porozumění při komunikaci s někým, kdo umí špatně česky nebo neumí česky vůbec? Návod, jak tyto překážky zmírnit nebo odstranit, najdete v...
14. 12. 2009 ● Mluvení Mluvte tak, že: budete informace podávat postupně budete používat raději krátké věty nebo hesla, než dlouhá souvětí uvedete přesné datum (5.2. místo pozítří) uvedete přesné místo (META, Žerotínova 35, 1. patro místo v Metě nebo u nás)...
12. 12. 2009 ● V České republice je pojem multikulturní výchova (MKV) používán jako zastřešující označení pro pedagogickou práci s diverzitou ve třídách. Definice multikulturní výchovy je však velmi široká a dostupné analýzy naznačují, že ne zcela reflektovaně...
12. 12. 2009 ● Následující materiály byly původně vytvořeny v rámci expertní pracovní skupiny zaměřené na výuku přírodopisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě, která také shrnula, co učitelům přírodopisu při výuce žáků s OMJ pomáhá. Ve...
12. 12. 2009 ● Inkluzívní vzdělávání "Inkluzívní vzdělávání znamená spravedlivý a rovný přístup ke vzdělávacím příležitostem pro všechny děti bez výjimky. Je kladen důraz na solidaritu, pospolitost, spolupráci a vzájemnou pomoc, spoluúčast na vlastním rozvoji,...
12. 12. 2009 ● Tato část je určena nejen pro učitele základních a středních škol, seznámí Vás stručně s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich praktickou aplikací v konkrétních předmětech. V této části webu naleznete mnoho...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.