16. 12. 2009 ● Zodpovědnost za integraci je na celém pedagogickém týmu Integrace cizinců do českého školství je záležitost složitá a dlouhodobá. Na cestě ke kvalitnímu vzdělání žáků cizinců čeká jak na žáky samotné, tak i na jejich pedagogy dlouhá a...
16. 12. 2009 ● Zde je několik tipů, jak sociální sítě a vztahy s majoritní společností rozvíjet a podporovat: Podpora spolužáků a jejich patronát je pro rozvoj vztahů mezi žáky základním systémovým opatřením. Užitek z něho mají nejen žáci cizinci, ale i ostatní...
16. 12. 2009 ● Podpora přístupu k informacím pro žáky cizince a jejich rodiče Zde se nabízí několik tipů, jak poskytnout cizincům informace, potřebné k úspěšnému začlenění: Informační letáky v jazyce příchozích, které jsou v nejčastějších jazykových mutacích k...
16. 12. 2009 ● Podpora výuky jazyka u cizinců ze třetích zemí Jazyková bariéra cizinců je jejich nejmarkantnější znevýhodnění, kterému musí při vzdělávacím procesu čelit. Překonání této bariéry je přitom základním předpokladem jejich úspěšného studia. Proto je...
16. 12. 2009 ● Všichni žáci, kteří přijdou do školy v průběhu školního roku, vyžadují speciální přijímací proceduru, jež jim umožní úspěšně se zapojit do nového školního prostředí a zároveň se efektivně zapojit do výuky tak rychle, jak jen to jde. Pro žáky...
16. 12. 2009 ● Téma migrace a integrace v posledních měsících rezonuje nejen českou společností, politikou a médii, ale i celou Evropou. A je jasné, že stejné téma se objevuje samozřejmě i v prostředí škol. Žáci mají na téma různé názory reflektující často názory...
15. 12. 2009 ● Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Současná legislativa bohužel neumožňuje žákům s OMJ prominutí ani výraznější úpravy maturitní zkoušky z ČJL. Od školního roku 2017/2018 však vešlo v...
15. 12. 2009 ● Škola má možnost zvolit si slovní hodnocení jako alternativní formu klasifikace. Příslušná vyhláška doslova uvádí, že v případě použití slovního hodnocení jsou výsledky popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve...
15. 12. 2009 ● Hodnocení na základě referenčního rámce Podstatné je uvědomit si, že žák je vždy hodnocen ve vztahu k určitému měřítku, nazývanému také referenční rámec. Učitelé se při hodnocení mohou opírat o tři následující referenční rámce: Sociální...
15. 12. 2009 ● Vyhláška č. 48/2005 Sb. ve své novelizované podobě z roku 2012 stanovuje v §15 odst. 6, že v případě „hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.