18. 01. 2010 ● O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
18. 01. 2010 ● Následující dokument přehledně ukazuje průběh auditu dovedností.
13. 01. 2010 ● Výzkum programů multikulturní výchovy.
12. 01. 2010 ● Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen...
12. 01. 2010 ● Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
12. 01. 2010 ● Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol.
12. 01. 2010 ● Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni všestranně podporuje zavádění interkulturního vzdělávání (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do českého školství. Varianty poskytují informační a metodickou podporu, vzdělávací...
08. 01. 2010 ● Příručka pro snadnější porozumění s cizincem

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.