16. 12. 2009 ● V minulosti bylo možné asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (do)financovat z několika zdrojů: z rozpočtu kraje, z rozvojového programu MŠMT nebo z prostředků OPVK (tj. fondů EU). Dlouhodobě však bylo získání prostředků nesnadné...
16. 12. 2009 ● Náplň práce asistenta pedagoga vychází ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se zejména o spolupráci s učitelem na výuce (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při...
16. 12. 2009 ● Žáci, kteří neovládají český jazyk v dostatečné míře, patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je v určitých případech možné žádat finanční podporu na zřízení pozice asistenta pedagoga. S novelou školského zákona a...
16. 12. 2009 ● Ve školách, které mají zkušenosti s přijímáním žáků cizinců, se osvědčilo ustanovit několik patronů, kteří mají na starost podporu nového spolužáka. V zahraničí se tato praxe označuje jako peer tutoring a těmto "nápomocným spolužákům" se říká...
16. 12. 2009 ● Role EMA koordinátora (ethnic minority achievement ) ve Velké Británii V Británii si může každá škola požádat o tzv. EMA Grant, ze kterého je financován EMA koordinátor pro žáky z etnických minorit. Ten pak zajišťuje technickou, finanční a...
16. 12. 2009 ● Koordinátor integrace cizinců, stejně jako výchovný poradce, může mít pro svou práci, která je podle vyhlášky č. 412/2006 specializovanou činností, k dispozici až tři hodiny ze svého úvazku. V tomto případě pak nemusí ředitel školy pro jeho práci...
16. 12. 2009 ● Za co by měl být koordinátor zodpovědný? V případě, že jste se rozhodli pro zlepšení a koordinaci integrace žáků cizinců do vaší školy prostřednictvím pozice koordinátora, nabízíme přehled činností a úkolů, za které by měl být koordinátor integrace...
16. 12. 2009 ● Integrace cizinců do školy je záležitost dlouhodobá, která často vyžaduje náročnou přípravu na administrativu a koordinaci. Proto je z důvodu efektivity celého procesu vhodné ustanovit jednu osobu zodpovědnou za integrační proces všech cizinců na...
16. 12. 2009 ● Zodpovědnost za integraci je na celém pedagogickém týmu Integrace cizinců do českého školství je záležitost složitá a dlouhodobá. Na cestě ke kvalitnímu vzdělání žáků cizinců čeká jak na žáky samotné, tak i na jejich pedagogy dlouhá a...
16. 12. 2009 ● Zde je několik tipů, jak sociální sítě a vztahy s majoritní společností rozvíjet a podporovat: Podpora spolužáků a jejich patronát je pro rozvoj vztahů mezi žáky základním systémovým opatřením. Užitek z něho mají nejen žáci cizinci, ale i ostatní...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.