17. 12. 2009 ● K financování kurzů češtiny lze využít: Rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Z programu lze financovat mzdové náklady pedagogů spojené s intenzivní výukou českého jazyka a doučováním dětí a žáků cizinců nad rámec...
17. 12. 2009 ● Zkušenost jako zdroj inspirace pro práci s diverzitou Práce s multikulturní výchovou ve škole je z mnoha důvodů obtížná. Na pedagoga jsou kladeny velké nároky co do šíře teoretických znalostí, ale i co do zvládnutí komplikované metodiky....
17. 12. 2009 ● Již v úvodu k problematice multikulturní výchovy jsme si pro zjednodušení definovali dva základní přístupy k MKV, ze kterých můžeme při práci s odlišností vycházet. Prvním je koncept zaměřený primárně na skupinové příslušnosti a nazýváme jej...
17. 12. 2009 ● V této části vám nabízíme některé metody, které lze zvolit při začleňování multikulturní výchovy do výuky. Tyto metody vám nejen pomohou při implementaci MKV do výuky, ale zároveň vám mohou posloužit i s nenásilnou integrací žáků cizinců, případně...
17. 12. 2009 ● V případě, že chce pedagog zařadit něco z MKV do hodiny, začne se zcela logicky pídit hlavně po materiálech a metodách, které jsou dostupné. V tomto textu bychom chtěli doporučit několik orientačních kroků, které mohou pomoci zvolit pro správné...
16. 12. 2009 ● Cizinci se po příjezdu do České republiky potýkají s řadou problémů. Patří mezi ně i uznání dokladů o jejich vzdělání (různých typů diplomů a vysvědčení). Uznání zahraničních vysvědčení a diplomů je důležité, pokud chce daná osoba v České republice...
16. 12. 2009 ● Legalita pobytu Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 2 písm. c) a odst. 3 školského zákona)....
16. 12. 2009 ● Součástí Minimálního preventivního programu, který je realizován a zajišťován školním metodikem prevence, je mimo jiné i otázka prevence vzniku xenofobie a rasismu. Podle Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole je školní metodik...
16. 12. 2009 ● O klimatu školy toho bylo napsáno již mnoho, doporučujeme například článek Vliv prostředí školy na její klima, přístupný na portálu RVP, který vychází z odborné literatury. Klima školy tedy zjednodušeně vypovídá o tom, jak se jednotliví účastníci...
16. 12. 2009 ● Každá škola by měla poskytnout podporu všem svým žákům podle jejich individuálních potřeb, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady. Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) je v prvních několika letech po příchodu do...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.