18. 01. 2010 ● Následující dokument přehledně ukazuje průběh auditu dovedností.
13. 01. 2010 ● Výzkum programů multikulturní výchovy.
12. 01. 2010 ● Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen...
12. 01. 2010 ● Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
12. 01. 2010 ● Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol.
12. 01. 2010 ● Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni všestranně podporuje zavádění interkulturního vzdělávání (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do českého školství. Varianty poskytují informační a metodickou podporu, vzdělávací...
08. 01. 2010 ● Příručka pro snadnější porozumění s cizincem
18. 12. 2009 ● Jak přizpůsobit sdělení, aby mu měl šanci porozumět někdo, kdo umí špatně česky? zamyslete se nad tím, co chcete sdělit: co přesně byl měl cizinec udělat, co přinést, kam by měl přijít apod. tyto informace si heslovitě napište řekněte vše jasně a...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.