18. 01. 2010 ● Kontrolní seznam pro učitele, shrnující na co nezapomenout při integraci.
18. 01. 2010 ● Střední škola Hounslow Manor School v Londýně ustanovila pro zefektivnění přijímání studentů ze zahraničí roli přijímacího učitele/rádce. Přijímací učitel/rádce má za úkol spolupracovat s ostatními pedagogy na odstraňování bariér ve výuce. Účastní...
18. 01. 2010 ● Přehled publikací Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání.
18. 01. 2010 ● Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
18. 01. 2010 ● Jak hodnotit v inkluzivní škole.
18. 01. 2010 ● Způsob hodnocení ve školách hlavního proudu, který jak ve své filozofii, tak i v praktickém užití podporuje v nejvyšší možné míře učení všech žáků.
18. 01. 2010 ● Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Cílem této zprávy je podat souhrn klíčových témat, která přinesl projekt Hodnocení v inkluzivních podmínkách, který realizovala Agentura, a to ve vztahu k uplatňovanému konceptu hodnocení pro...
18. 01. 2010 ● O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.