19. 01. 2010 ● Žádost o zřízení pracovního místa asistenta pedagoga pro žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na základní škole a střední škole.
19. 01. 2010 ● Základní informace o asistentech pedagoga, náplni jejich práce, v čem se liší od asistenta osobního.
19. 01. 2010 ● Příloha k přijímacímu formuláři slouží jako další zdroj informací, které je při přijetí žáka cizince dobré získat od rodičů (zákonných zástupců).
19. 01. 2010 ● Vyhláška 412 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
19. 01. 2010 ● Cílem této stati je objasnit pojmy sociální exkluze a sociální inkluze, tak jak jsou v současnosti používány jednak v odborné literatuře, jednak ve veřejné a sociální politice.
19. 01. 2010 ● Souhrnná zpráva Evropská agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání "Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol" z roku 2005 obsahuje případové studie, metody efektivní výuky, podmínky inkluze.
19. 01. 2010 ● Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2005.
19. 01. 2010 ● Ukazatel inkluze je publikace, jejímž cílem je podpora inkluzivního rozvoje škol. Jde o komplexní materiál, který vám pomůže hledat směr rozvoje vaší vlastní organizace a vašeho prostředí.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.