08. 02. 2010 ● Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich...
29. 01. 2010 ● Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně...
28. 01. 2010 ● Jak konkrétně jde zapracovat průřezové téma VMEGS do výuky? Inspiraci naleznete v odkazu.
28. 01. 2010 ● Metodická příručka Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu v praxi přináší praktické zkušenosti učitelů se sadou Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu. Tuto sadu měli během školního roku 2007/2008 k dispozici učitelé...
28. 01. 2010 ● Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají...
28. 01. 2010 ● Projekt Školní asistent Projekt Školní asistent je založen na dobrovolné aktivní spolupráci žáků vyšších ročníků se žáky ročníků nižších. Tato spolupráce probíhá jak ve výuce, tak o přestávkách. Asistenti jsou vybíráni na základě přihlášek a...
27. 01. 2010 ● Informace o češtině pro cizince a o ČR.
27. 01. 2010 ● Na těchto stránkách naleznete typy platných průkazů, jimiž se mohou cizinci v České republice prokazovat.
26. 01. 2010 ● Zde jsou shromážděny informace o státech, jejichž občané mají v České republice nejpočetnější zastoupení. Každý ze států má v příloze soubor ve formátu PDF. Profily obsahují informace o rozloze, geografii, obyvatelstvu, náboženství, politické...
26. 01. 2010 ● Databáze kompatibility vzdělávacích systémů V jednotlivých dokumentech, které jsou níže ke stažení, naleznete informace o vzdělávacích systémech konkrétních zemí. Tato databáze vznikla v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.