10. 02. 2010 ● Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně...
09. 02. 2010 ● Zkušenosti ze Spojených států V Texasu je doučování organizováno samotnými školami nebo obecními knihovnami a poskytují je dobrovolníci. Nábor probíhá v místní komunitě, zdaleka se však nehlásí pouze studenti. Běžné je zapojení dospělých...
09. 02. 2010 ● Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 se již několik let věnuje integraci žáků cizinců prostřednictvím kurzů českého jazyka. Nabízí je jak žákům, kteří jsou dětmi osoby jiného členského státu EU, tak i žákům pocházejícím ze třetích...
09. 02. 2010 ● Proč vlastně vyslovovat správně Výslovnost cizího jména je mnohdy velkým problémem, ale je opravdu důležité cizince oslovovat tak, jak je on/ona zvyklý/á. Proto je nutné si to hned na začátku ujasnit. Spolužáci i učitelé správnou výslovností...
09. 02. 2010 ● Schopnost přizpůsobit výuku žákům = základní profesní dovednost učitele Zkušenosti z mezinárodní školy v Praze V mezinárodní škole v Praze učitelé procházejí pravidelným procesem hodnocení: mají povinnost si vést portfolio, ve kterém dokumentují...
09. 02. 2010 ● Pro průběh a kvalitu vzdělávání má zásadní význam, jaké jsou ve škole vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a vedením školy. Ve škole musí panovat bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a...
09. 02. 2010 ● Jedním z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech je formativní hodnocení. Učitelé, kteří používají formativní hodnocení, nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u...
09. 02. 2010 ● Na ZŠ Olešská v Praze se učí češtinu asijské děti, které nerozeznají mnohé naše hlásky.
09. 02. 2010 ● Příklady, jak diagnostikovat úroveň znalosti češtiny.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.