Pomoc se slovní zásobou


  • K výkladu i k zadání uvádějte vždy příklady (potom žáci porozumí z 90%).

„Když mluvím o základní skladební dvojici, hned ji ukážu na větě Malý žák sedí v první lavici. Nebo Učitelka stojí před tabulí… Když chci, aby žáci ve cvičení doplnili i nebo y, na prvních dvou příkladech ze cvičení to ukážu. Když dávám test, vždy kromě zadání uvedu jeden příklad, jak to má vypadat… Proč to všechno? Usnadní to porozumění a oběma – žáku i učiteli – to pomůže. My jako učitelé bychom měli co nejvíc pomáhat tomu, aby žák pochopil a porozuměl…“

Podívejte se na tipy ke komunikaci s cizincem.

  • Uvádějte zvlášť klíčová slova

„K výkladovému textu i ke slovnímu výkladu napíšeme žáku s OMJ zvlášť klíčová slova či klíčové pojmy, a ty buď přímo vysvětlíme (jde-li o pojmy či názvosloví), nebo si je žák s OMJ najde ve slovníku (jde-li o běžná slova). Samostané vyhledávání klíčových slov a práci s nimi zároveň učíme a podporujeme jako klíčovou dovednost.“

Důležitým nástrojem jsou tzv. klíčové vizuály.

  • Podporujte práci se slovníkem

„Žáku s OMJ dovolíme, ba přímo nařídíme pracovat se slovníkem – jde přece o rozvoj slovní zásoby a o to, aby se co nejdřív dorozuměl.“

Použít můžete také překladové slovníčky k několika předmětům.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.