Podpora žáků v praxi


Vzhledem k nesrovnalostem a odlišným přístupům, které se vyskytují při realizaci novely ŠZ v praxi, jsme se rozhodli shrnout postup, který je podle našeho názoru v souladu s novelou školského zákona a reaguje na nesrovnalosti, které realizace zákona v praxi momentálně přináší. Postup nabízí kroky, co dělat v mezidobí a zároveň, jak zajistit, aby tito žáci byli správně zařazeni na odpovídající stupeň PO a dostalo se jim podpory, na kterou mají ze zákona nárok. Postup uvádíme na následujících řádcích. Více informací naleznete v dokumentu zde.

VE ŠKOLE MÁME DÍTĚ BEZ ZNALOSTI NEBO S OMEZENOU ZNALOSTÍ ČEŠTINY:

1) JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ CIZINCŮ

Je-li dítě cizí státní příslušník, má ze školského zákona nárok na jazykovou přípravu (§20, odst. 5 a 6). Pro tyto žáky tedy škola hned po příchodu zajistí výuku češtiny jako druhého jazyka (dále jen ČDJ). Financování výuky ČDJ je možné několika způsoby. Např. zažádat si o rozvojové programy MŠMT (možnost žádat si z RP je většinou v listopadu a žádá se na další kalendářní rok), obrátit se můžete na kraj nebo na zřizovatele. Více informací v části financování kurzu češtiny.

Upozorňujeme na specifickou skupinu dětí - občanů ČR, kteří nemluví česky. Nemají nárok na jinou podporu než z §16, rodičům tedy hned po příchodu do školy doporučujeme podat žádost o vyšetření v ŠPZ.

2) PODPORA ŽÁKŮ S OMJ PŘI VÝUCE A NÁROKY NA DALŠÍ PODPORU

Kromě zajištění ČDJ je žáka potřeba podpořit v běžné výuce. Nemáme-li doporučení ŠPZ na 2. nebo 3. stupeň podpory, zpracujeme Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP). Více vyhláška 27/2005 Sb., § 10, Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně, odst. 1) – 3).

POSTUP:

V ideálním případě, škola doporučí rodičům objednání žáka do ŠPZ a v mezidobí nastavuje PLPP.

1) Škola si v PLPP stanoví datum vyhodnocení PLPP za kratší dobu, např. za 3 týdny nebo měsíc.

2) Poté, co škola vyhodnotí, že PLPP, resp. podpora žáka s OMJ v prvním stupni podpůrných opatření nestačí, doporučí rodičům objednání žáka do ŠPZ. Více vyhláška 27/2005 Sb., § 10 Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně, odst. 5)

Přístup "ŠPZ" - pedagogicko-psychologických poraden k vyšetřování dětí a žáků s OMJ

Od začátku září se na nás obrací řada klientů - rodičů cizinců i pedagogů všech stupňů škol, kteří s nástupem platnosti nové legislativy očekávali systematickou a zejména dostupnou podporu těchto dětí. Většina těchto rodičů či pedagogů, kteří konzultují situaci s poradnami, se bohužel setkává s odmítáním. Některé poradny nechtějí vyšetřovat děti bez znalosti jazyka a tím pádem jim ani nedoporučují podporu. Tuto situaci vnímáme jako velmi nešťastnou pro všechny strany.

Oslovili jsme pracovníky a pracovnice pedagogicko-psychologických poraden a nabídli jim několik důležitých informací ve věci podpory dětí a žáků s OMJ (informace o situaci těchto dětí, (nové) legislativě a jejím uplatňování, tipy na nástroje, které by mohly PPP při práci s dětmi využívat). Dokument najdete pod ikonou "Studijní materiály" v části Další zdroje a inspirace.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.