Organizace a financování výuky ČDJ


Každá škola by měla poskytnout podporu všem svým žákům podle jejich individuálních potřeb, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady. Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) je v prvních několika letech po příchodu do školy, kde je vyučovacím jazykem čeština, nezbytná výuka češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ).

Zahraniční průzkumy ukazují, že osvojit si druhý jazyk na akademické úrovni (což je předpoklad školního úspěchu) trvá průměrně pět až sedm let (více se dozvíte například v teorii ledovce Jima Cumminse). Proto je dlouhodobá jazyková podpora prostřednictvím kurzu či doučování češtiny (z pohledu ČDJ – více v části věnované výuce ČDJ) u žáků s OMJ nesmírně důležitá. Podporou ve výuce ČDJ se zvýší i jejich šance na úspěšné studium na českých školách.

Organizace jazykové výuky žáků s OMJ je stále nepřehledná a nedostatečná. Zejména proto, že dlouhodobě chybí přehledný systém podpory těchto žáků (více o Systémových doporučeních, která META, o.p.s. vydala už v roce 2014).
Další inspiraci pro to jak organizovat výuku žáků s OMJ (vychází s praxe našeho pilotního projektu) najdete i v naší publikaci Organizujeme výuky češtiny jako druhého jazyka. Nebo můžete využít stručný přehled organizace v bodech Checklist Audit pro školy.

Na následujících stránkách se pokusíme udělat přehled aktuálních možností, které umožňuje současná legislativa. Školský zákon zmiňuje jazykovou přípravu k začleňování do ZŠ v rámci §20 již několik let, od roku 2016 mají žáci s OMJ nárok na jazykovou podporu také z novelizovaného §16.

Inspirujte se v příkladech dobré praxe na portálu RVP a přečtěte si zkušenosti několika základních škol se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem. V článcích o Základní škole nám. Curieových a Základní škole Angel v Praze se také dozvíte o pilotáži jazykové přípravy realizované organizací META v rámci projektu Češtinou k inkluzi.

Podívejte se pro inspiraci také na naše video, jak probíhá intenzivní výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem na MŠ a ZŠ Jaroslava Seiferta.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.