Role koordinátora


Za co by měl být koordinátor zodpovědný?
V případě, že jste se rozhodli pro zlepšení a koordinaci integrace žáků cizinců do vaší školy prostřednictvím pozice koordinátora, nabízíme přehled činností a úkolů, za které by měl být koordinátor integrace zodpovědný:

  • koordinace spolupráce mezi pedagogy, výchovným poradcem, vedením školy, případně pedagogicko-psychologickou poradnou
  • zajištění „uvítacího“ prostředí pro žáky cizince. To znamená například zvolení „kamaráda – průvodce“ nebo také patrona, který je v prvních dnech zodpovědný za počáteční integraci žáků do školní rutiny, ustanovení podpory spolužáky, zabezpečení alespoň základní jazykové podpory na úvodní setkání (tlumočník, popsané záchytné body ve škole jazykem žáka, identifikační kartička s kontaktními osobami atd.)
  • zhodnocení vzdělávacích potřeb nově příchozích (tzv. audit dovedností)
  • koordinace tvorby IVP a přizpůsobení rozvrhu
  • následná podpora odstraňování bariér prostřednictvím tutoringu, doučování, případně asistenta pedagoga
  • zajištění podpory výuky češtiny jako cizího jazyka (například prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogů nebo přijetím aprobovaného učitele ČJCJ)
  • monitorování pokroků žáků a přijímání následných podpůrných opatření
  • spolupráce s rodiči, podpora domácí přípravy
  • zajištění finanční podpory (hledání grantů, sponzorů, atd.)

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.