Vyrovnávací třídy


Zřízení vyrovnávacích tříd je určitou alternativou k okamžitému zařazení žáka cizince do běžné třídy základní školy. Vyrovnávací třídy se dříve zřizovaly podle metodického pokynu a byly zaměřeny na vzdělávání dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. V současné době není vzdělávání žadatelů o mezinárodní ochranu upraveno žádným podobným legislativním dokumentem, přesto praxe vytváření vyrovnávacích tříd přetrvává. Konkrétně se s nimi setkáváme ve školách zřízených poblíž Pobytových středisek.

Smyslem vyrovnávacích tříd je poskytnout základní jazykovou přípravu nově příchozím žákům bez znalosti českého jazyka, jejichž mateřský jazyk je natolik odlišný od českého, že je v počátcích úplně vyloučeno základní porozumění nejjednodušším pokynům. Hlavním cílem vyrovnávacích tříd je odstranit tuto jazykovou bariéru, která cizincům znesnadňuje přístup ke vzdělání, a co nejrychleji je začlenit do běžných tříd odpovídajících jejich věku. Jedná se tedy o dočasné řešení příchodu většího počtu žáků s OMJ neovládajících češtinu do konkrétní školy.

Přestože to není nikde (v legislativě) explicitně řečeno, můžeme takové "vyrovnávací třídy" zřídit i pro nově příchozí žáky cizince v běžné škole. A to především v případě, že jich do školy najednou přijde větší množství. Znamená to, že tito žáci pak na několik hodin denně chodí do třídy, ve které se systematicky učí češtinu pro cizince. Více o tom, jak takovéto "kurzy" financovat, naleznete v části Kurzy češtiny pro cizince.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.