Spolupráce s rodiči v mateřské škole

V přístupu rodičů dětí z odlišného jazykového a kulturního prostředí k jejich předškolnímu vzdělávání hrají roli mnohé faktory. Základní je samozřejmě jazyková bariéra, která znesnadňuje rodičům přístup k informacím o provozu, organizaci a vzdělávacím programu školky. Rodiče například nemohou konzultovat vzdělávací i jiné potřeby svých dětí, jejich úspěchy, možná rizika apod. Neznají často vzdělávací nabídku a program školky ani svá základní práva a povinnosti. Druhým, neméně důležitým faktorem jsou různá očekávání, spojená s odlišnou sociokulturní zkušeností rodičů cizinců. Ta jsou ovlivněná délkou pobytu rodiny na našem území – pokud se jedná o nově příchozí migranty, bude jejich zkušenost nesrovnatelná se zkušeností cizinců, kteří v ČR pobývají již delší dobu.

Imigranti přicházejí z různých zemí, v nichž jsou odlišné vzdělávací systémy. Například u nich vůbec nemusí existovat možnost umístit děti do MŠ, tudíž nevědí o důležitosti předškolního vzdělávání pro budoucí rozvoj jejich dětí. V různých zemích může MŠ znamenat něco jiného, a s tím jsou spojené také odlišné nároky na výchovu, přístup ke vzdělávání atd. Pro některé kultury je předškolní výchova neznámým pojmem, jelikož zodpovědnost za formování charakteru či náboženské vzdělávání nese matka. S tím souvisí i jiné kulturně ovlivněné přístupy k předškolnímu vzdělávání a zapojení rodičů do tohoto procesu, případně k roli matky a otce ve výchově atd.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.