Proč je předškolní vzdělávání migrantů důležité?


Vzhledem k tomu, že i na děti cizince, pobývající dlouhodobě na našem území, se vztahuje povinná školní docházka, je jejich předškolní průprava velice důležitá. Všechny děti si musí zvyknout na školní prostředí, které je děleno na povinnosti, výuku a hru s odpočinkem. U dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je pobyt ve škole navíc často prvním setkáním s ryze českým prostředím. Pokud se první setkání s češtinou uskuteční ještě v předškolním období, je usnadněn nástup dítěte z jinojazyčného prostředí do školy a celkově je pozitivně ovlivněna jeho budoucí školní úspěšnost. Děti s OMJ, které nechodily do MŠ, mají naopak ve škole velké problémy s jazykem i se sociokulturní integrací.

I pro děti z České republiky, které nechodily do MŠ, je následné vzdělávání problém, protože sledují tzv. "pohyblivý cíl“. Znamená to, že stále dohánějí něco, co ostatní děti již umí (díky určitým „akademickým“ znalostem z MŠ), a zároveň musí zvládnout současné učivo. U dětí s odlišným mateřským jazykem je tento problém o to výraznější, oč výraznější je jejich handicap: snaží se zvládat učivo, ale přitom zápolí s vyučovacím jazykem. Neustále jsou tedy " v závěsu" za ostatními dětmi.

U dětí s odlišným mateřským jazykem, které navštěvovaly MŠ, není problém tak velký a snadněji se odstraňuje (nebo spíše vyrovnává), někdy je jejich školní prospěch naopak vyšší, protože osvojení druhého jazyka nastartovalo vysoký potenciál rozumových schopností.

Proto školky, které berou na vědomí speciální potřeby dětí s odlišným mateřským jazykem, zvyšují jejich šance na úspěch ve vzdělávání a redukují jejich mezeru (jazykovou neznalost), která by se jinak prohlubovala na základních školách i v dalším vzdělávání. A zároveň tím obohacují školní prostředí o novou dimenzi - jazykovou i kulturní. A to není málo.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.