Příprava na dítě s OMJ


Dříve, než dítě s odlišným mateřským jazykem a s odlišným kulturním původem nastoupí k vám do školky, zkuste se zamyslet nad následujícími body:

 • Má rodina dítěte přístup k informacím? Má možnost podílet se na rozvoji a vzdělávání svých dětí?

 • Víte, jak zabezpečit dítě, když vám nerozumí?

 • Máte základní povědomí o zemi, odkud dítě pochází, jeho kultuře a jazyku? A co náboženské otázky, spojené například s jídelními tabu?

 • Přemýšleli jste nad tím, jak vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem? Jak je učit česky? Jak je připravit na vstup do ZŠ?

 • Odpovídá skladba výukových i odpočinkových aktivit, programů a celý váš ŠVP potřebám všech dětí a jejich rodin, včetně dětí a rodičů s OMJ? Je nestranný a férový?

 • Jak zvládnete předsudky? Jak budete pracovat se svými vlastními předsudky, ale taky s předsudky ostatních dětí a jejich rodičů?

 • Víte, kam se obrátit s žádostí o podporu či odbornou radu při vzdělávání dětí s OMJ?

 • Jak budete informovat rodiče o tom, že mají s dítětem jít do poradny? (To je třeba k tomu, aby získalo dítě /MŠ podpůrná opatření)

Více informací k tématu najdete v metodice Děti s OMJ v MŠ

Další body ke zvážení

Zkuste v týmu probrat následující otázky s ohledem na děti s OMJ:

 • Jak budeme informovat rodiče o pokroku jejich dětí či naopak o jejich problémech?

 • Jakým způsobem zjistíme od dětí, co potřebují a jak se cítí?

 • Jsme si vědomi důvěry rodičů, kteří nám svěřují své děti, aniž by měli (v důsledku jazykové bariéry) možnost s námi sdílet své potřeby a obavy či nám reprodukovat každodenní potřeby a obavy svých dětí?

 • Jak se asi cítí děti a jejich rodiče, když nám ani dění ve škole nerozumí?

 • Jak únavné je poslouchat cizí jazyk po dlouhou dobu?

 • Co děláme pro to, aby se rodiny s OMJ cítily ve školce opravdu vítané?

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.