Příprava na dítě s OMJ


Dříve, než dítě s odlišným mateřským jazykem a s odlišným kulturním původem nastoupí k vám do školky, zkuste se zamyslet nad následujícími body:

 • Má rodina dítěte přístup k informacím? Má možnost podílet se na rozvoji a vzdělávání svých dětí?

 • Víte, jak zabezpečit dítě, když vám nerozumí?

 • Máte základní povědomí o zemi, odkud dítě pochází, jeho kultuře a jazyku? A co náboženské otázky, spojené například s jídelními tabu?

 • Přemýšleli jste nad tím, jak vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem? Jak je učit česky? Jak je připravit na vstup do ZŠ?

 • Odpovídá skladba výukových i odpočinkových aktivit, programů a celý váš ŠVP potřebám všech dětí a jejich rodin, včetně dětí a rodičů s OMJ? Je nestranný a férový?

 • Jak zvládnete předsudky? Jak budete pracovat se svými vlastními předsudky, ale taky s předsudky ostatních dětí a jejich rodičů?

 • Víte, kam se obrátit s žádostí o podporu či odbornou radu při vzdělávání dětí s OMJ?

 • Jak budete informovat rodiče o tom, že mají s dítětem jít do poradny? (To je třeba k tomu, aby získalo dítě /MŠ podpůrná opatření)

Více informací k tématu najdete v metodice Děti s OMJ v MŠ

Další body ke zvážení

Zkuste v týmu probrat následující otázky s ohledem na děti s OMJ:

 • Jak budeme informovat rodiče o pokroku jejich dětí či naopak o jejich problémech?

 • Jakým způsobem zjistíme od dětí, co potřebují a jak se cítí?

 • Jsme si vědomi důvěry rodičů, kteří nám svěřují své děti, aniž by měli (v důsledku jazykové bariéry) možnost s námi sdílet své potřeby a obavy či nám reprodukovat každodenní potřeby a obavy svých dětí?

 • Jak se asi cítí děti a jejich rodiče, když nám ani dění ve škole nerozumí?

 • Jak únavné je poslouchat cizí jazyk po dlouhou dobu?

 • Co děláme pro to, aby se rodiny s OMJ cítily ve školce opravdu vítané?

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.