Přijetí do základní školy

Přijetí žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy s sebou přináší mnohá specifika vyplývající právě z odlišné jazykové a kulturní zkušenosti těchto žáků. Žáci s OMJ přicházejí často bez dostatečné znalosti češtiny, která je pro výuku ve škole naprosto zásadní. Kromě této bariéry navíc mnohdy nemají ani oni, ani jejich rodiče zkušenosti s českým vzdělávacím systémem. Z toho vyplývá také nedostatek základních informací například o tom, jaká jsou práva a povinnosti rodičů a žáků, délka povinné školní docházky, průběh přijímacího řízení na SŠ apod. Informace a užitečné materiály k tomuto tématu najdete v kapitole Spolupráce s rodiči, ZŠ.

Proto je důležité již samotnému přijetí žáka do školy věnovat náležitou pozornost. Můžete se zde dozvědět, jak se připravit na přijímací pohovor s rodinou žáka s OMJ nebo na co nezapomenout než žák s OMJ přijde na pohovor.. Podstatné je přitom vycházet z konkrétní situace těchto žáků. Co všechno může hrát velkou roli při rozhodování, jak postupovat při inkluzi těchto žáků do školy:

• dosavadní znalost češtiny a další jazykové dovednosti

• předchozí školní zkušenosti a věk

• délka pobytu v ČR, rodinného prostředí aj.

Na následujících stránkách se dozvíte, jak co nejlépe připravit sebe (učitele), školu, žáky a jejich rodiče na úspěšnou inkluzi žáků s OMJ do Vaší školy. Nově jsme pro vás připravili nástroj, tzv. Check list audit školy pro efektivní inkluzi žáků s OMJ, který shrnuje jednotlivé kroky v procesu začleňování těchto žáků a užitečné odkazy související s tématem.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.