Přijetí do základní školy


Školský zákon (§ 20) stanovuje, že všichni cizinci, kteří pobývají na území České republiky mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách bez ohledu na to, z jaké země pocházejí , a to i v případech, kdy není prokázána legálnost jejich pobytu na území ČR. Při přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem není v kompetenci základních škol posuzovat oprávněnost jejich pobytu na našem území a v souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání nesmí klást přijetí žáka žádné další podmínky (jako např. znalost českého jazyka, předchozí vzdělání apod.).

Pro posouzení spádovosti platí stejné podmínky jako pro občany ČR. V případě nenaplněné kapacity školy stačí doložit nájemní smlouvu v dané lokalitě. Pokud dítě úspěšně absolvuje zápis a kapacita školy není naplněna, není žádný důvod pro nepřijetí dítěte.

Pokud je kapacita školy naplněna, může škola vyžadovat doklad o trvalém bydlišti v lokalitě. V takovém případě je třeba rodiče žáka s OMJ o této potřebě informovat s předstihem, aby si mohli doklad včas zajistit (na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR). V případě nepřijetí žáka z kapacitních důvodů musí škola neprodleně vydat písemné rozhodnutí a rodiče informovat o dalším postupu, stejně jako v případě ostatních dětí.

Přijetí žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy s sebou přináší mnohá specifika vyplývající z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Informace, které jsou pro rodiče žáků majoritní společnosti běžné, nemusí být pro nově příchozí rodiny samozřejmé. Často přicházejí bez dostatečné znalosti češtiny, která je pro výuku ve škole naprosto zásadní, neznají český vzdělávací systém a nemají dostatek základních informací ohledně každodenního školního života. Proto je důležité již samotnému přijímání žáka do školy věnovat náležitou pozornost a důkladně se na něj připravit.

Jak se připravit na přijímací pohovor se zákonnými zástupci a co vše s nimi prodiskutovat, najdete v článku Přijímací pohovor. Co vše je třeba zvážit, než rozhodneme o zařazení žáka s OMJ do ročníku, poradí článek Zařazení do ročníku. Jak se připravit na příchod žáka s OMJ do školy, co vše může usnadnit jeho integraci a jak na to připravit třídní kolektiv, napoví článek Příprava školy na příchod žáka s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.