Přijetí do základní školy


Legislativa ČR stanovuje, že všichni žáci mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách bez ohledu na to, z jaké země pocházejí (a to i v případech, kdy není prokázána legalita jejich pobytu na území ČR). Základní školy při přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na našem území a v souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání nekladou přijetí žáka ani žádné další podmínky (jako např. znalost českého jazyka, předchozí vzdělání, apod.).

Přijetí žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy s sebou přináší mnohá specifika vyplývající z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Informace, které jsou pro rodiče žáků majoritní společnosti běžné, nemusí být pro nově příchozí rodiny samozřejmé. Často přicházejí bez dostatečné znalosti češtiny, která je pro výuku ve škole naprosto zásadní, neznají český vzdělávací systém a nemají dostatek základních informací ohledně každodenního školního života. Proto je důležité již samotnému přijímání žáka do školy věnovat náležitou pozornost a důkladně se na něj připravit.

Přijímací pohovor

Důležitým prvním krokem k nastavení fungující spolupráce mezi rodinou a školou je Přijímací pohovor. Před schůzkou se ujistěte, zda rodiče žáka rozumí dostatečně česky. V opačném případě je nutné si předem na schůzku zajistit tlumočníka.

Při pohovoru s rodiči doporučujeme mít na paměti tyto cíle:

1) zjistit potřebné informace o žákovi

2) předat rodině informace o chodu školy, organizaci výuky a vzdělávacím systému ČR

3) informovat rodiče o právech a povinnostech rodiny, žáka a školy

4) vyměnit si vzájemně důležité kontakty na rodinu a školu

5) navázat spolupráci s rodinou při vzdělávání žáka.

Rodiče by vám měli předložit rodný list dítěte, pas rodičů i dítěte, zdravotní pojištění a pokud už dítě chodilo někam do školy, tak také předchozí vysvědčení. V případě azylantů a žadatelů o azyl může být předložení dokladů ze země původu problém. Předchozí školní historie se pak může doložit např. čestným prohlášením zákonných zástupců.

Podrobnější informace a užitečné tipy, jak při pohovoru postupovat, na co se ptát a co si připravit se dočtete v článku Přijímací pohovor. V sekcích Informace od rodičů a Informace pro rodiče se blíže dozvíte, jaké informace od rodičů vyžadovat a které jim určitě nezapomenout předat. Můžete využít zpracované formuláře na stránce Informace pro rodiče - jazykové verze.

Zařazení nově příchozího žáka do ročníku

Nově příchozí žáky zařazujte do ročníku podle věku, maximálně o jeden ročník níže. Specifickou skupinu představují žáci ve věku 14-15 let. Z důvodu blížících se přijímacích zkoušek na střední školu je nutné zohlednit jejich jazykovou vybavenost a náročnou přípravu na zkoušky, a proto v těchto případech doporučujeme žáky zařazovat o rok níže. Podrobnější informace k této problematice se dočtete na následující stránce Zařazení žáka do ročníku.

Jak se na příchod žáka s OMJ do školy připravit a čemu věnovat nejvíce pozornosti najdete na stránce Příprava školy na příchod žáka s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.