Než cizinec přijde na pohovor

Na schůzku či pohovor s rodiči cizinci je třeba se předem připravit. Zde nabízíme pár tipů, na co bychom neměli zapomenout. Jak s rodiči komunikovat, co jim předat za informace a jaké si od nich vyžádat se dozvíte v části spolupráce s rodiči.. Mohlo by vás také zajímat, jak se připravit na přijímací pohovor s rodinou žáka s OMJ.

Co zařídit?

  • Tlumočník - cizinci hlásící se na české školy ani jejich rodiče většinou neovládají dostatečně český jazyk. Proto je velmi důležité, aby se přijímacího pohovoru účastnil tlumočník, který rodičům i vám všechny důležité informace přeloží. V části kontakty najdete seznam nevládních neziskových organizací (NNO), které se ve vašem regionu zabývají problematikou cizinců a měly by mít kontakty na tlumočníky. V každém kraji by měla fungovat také Centra pro podporu integrace cizinců, která by vám se zprostředkováním tlumočníka mohla pomoci.

  • Pokud ještě nemáte promyšlenou strategii začleňování žáka cizince do výuky (kdo ho/ji bude učit češtinu, jak bude podporován/a ve všech hodinách, jaké kurzy ČJ v okolí či jaké doučování může žák navštěvovat atd.), je velmi vhodné se o ní v pedagogickém sboru poradit ještě před příchodem rodičů na pohovor. Z této porady (nebo z již vytvořené strategie) vzejdou podněty a dotazy pro rodiče, které je důležité za přítomnosti tlumočníka probrat. Později se k tomu již nemusí naskytnout příležitost. Více o tom, co si s rodiči ujasnit, se dozvíte také v části přijímací pohovor.

  • Všechny důležité informace by měla škola předávat rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, tak alespoň v některém ze světových jazyků. Usnadní to nejen zapojení rodičů i dětí do školní rutiny, ale také to navodí pocit, že jsou zde vítáni. Škola může v těchto případech využít nabídky organizací, dobrovolníků z okolí, popřípadě materiálů ke stažení, které jsou k dispozici v části Informace pro rodiče - jazykové verze u jednotlivých jazykových mutací v části přijetí do školy.

Co si připravit?

  • Vícejazyčný informační materiál (například brožuru nebo leták) o organizačních záležitostech školy, kde se zaměříte zejména na začátek a konec vyučování, rozvrhy hodin, přestávky a jak je můžou děti trávit, družinu, prázdniny, stravování (včetně zmínky o svačině, kterou v některých zemích žáci dostávají ve škole), výlety, exkurze, popřípadě školy v přírodě apod. Výroba informačního materiálu může být i součástí některého školního projektu a mohou se na ní podílet i samotní žáci. Můžete využít např. META Informace pro rodiče - jazykové verze k dispozici několik jazykových verzí nebo se inspirovat na stránkách NIDV

  • Stručné představení předmětové nabídky a pomůcek, které si žáci musí na příslušné hodiny nosit.

  • Shrnuté povinnosti žáků a rodičů vůči škole a očekávání školy od žáků a rodičů (včetně domácích úkolů, podepisování ŽK), které pro cizince vzhledem k jejich odlišné školní zkušenosti nemusí být samozřejmostí.

  • Informace o mimoškolních aktivitách a dalších nabídkách školy.

  • Informace o podpoře rodičů při konzultačních hodinách, rodičovských schůzkách, atd.

  • Plán školy, označená místa s důležitými osobami a kontakty na ně.

  • Na samotný příchod žáka do školy bez znalosti nebo nedostatečné znalosti češtiny je velmi dobré si také připravit určité pomůcky pro základní komunikaci. Více se o tom dozvíte v části Komunikace s dítětem a žákem.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 1 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.