Organizace výuky ČDJ

Každá škola by měla poskytnout podporu všem svým žákům podle jejich individuálních potřeb, aby mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady. Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) je v prvních několika letech po příchodu do školy, kde je vyučovacím jazykem čeština, nezbytná výuka češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ).

Zahraniční průzkumy ukazují, že osvojit si druhý jazyk na akademické úrovni (což je předpoklad školního úspěchu) trvá průměrně pět až sedm let (více se dozvíte například v teorii ledovce Jima Cumminse). Proto je dlouhodobá jazyková podpora prostřednictvím kurzu či doučování češtiny (z pohledu ČDJ – více v části věnované výuce ČDJ) u žáků s OMJ nesmírně důležitá. Podporou ve výuce ČDJ se zvýší i jejich šance na úspěšné studium na českých školách.

Organizace jazykové výuky žáků s OMJ je stále velmi chaotická a nedostatečná. Zejména proto, že dlouhodobě chybí přehledný systém podpory těchto žáků (více o Systémových doporučeních, která META, o.p.s. vydala už v roce 2014).

Na následujících stránkách se pokusíme udělat přehled aktuálních možností, které umožňuje současná legislativa. Školský zákon zmiňuje jazykovou přípravu k začleňování do ZŠ v rámci §20 již několik let, nově (od září 2016) mají žáci s OMJ nárok na jazykovou podporu také z novelizovaného §16.

Podívejte se pro inspiraci na naše video, jak probíhá intenzivní výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem na MŠ a ZŠ Jaroslava Seiferta.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.