Koordinátor integrace cizinců/migrantů


Integrace cizinců do školy je záležitost dlouhodobá, která často vyžaduje náročnou přípravu na administrativu a koordinaci. Proto je z důvodu efektivity celého procesu vhodné ustanovit jednu osobu zodpovědnou za integrační proces všech cizinců na škole.

V zahraničí, jak ukazuje příklad dobré praxe z Velké Británie, je koordinace procesu integrace naprosto běžná a instrumentálně podporovaná z různých grantů.

Podle koncepce poskytování poradenských služeb z roku 2004 je za koordinaci integrace cizinců zodpovědný metodik primární prevence. Metodik / koordinátor pak funguje jako jakýsi prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, tj. mezi žákem, rodiči, učiteli, tutory a případně i poradenským zařízením školy. Koordinuje všechny kroky směřující k bezproblémovému zařazení žáka cizince do vzdělávacího procesu a podporuje odstraňování bariér jazykových i výukových.

V této sekci se dále dozvíte, za co by měl být koordinátor na škole zodpovědný, jak je možné financovat koordinátora, a v dokumentech ke stažení naleznete různé formuláře a podrobný popis opatření následujících po přijetí žáků a podporujících jejich integraci.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.