Jazyková podpora


Podpora dětí v jednotlivých stadiích výuky druhého jazyka

Následující strategie slouží jako průvodce učitelům, nabízí různé možnosti podpory dětí s odlišným mateřským jazykem při jejich učení češtině.

 • začínejte s tím, co už dítě umí

Používejte pár slov v rodném jazyce dítěte (pojď, jíst, koupelna atd.), abyste se alespoň trochu dorozuměli. Nebo zadejte rodičům před nástupem dítěte do školky úkol naučit děti základní fráze v češtině. Pro usnadnění komunikace můžete používat například i komunikační kartičky.

 • začínejte pomalu

Nechte dítě zvyknout si na situaci ve třídě, než na něj začnete mluvit v češtině, ptát se ho a dávat mu pokyny.

 • rozvíjejte komunikaci

Kombinujte slova s různými typy gest, předváděním nebo mimikou. Snažte se děti zapojit do všech aktivit, ale nenuťte je. Používejte názornost, komunikační kartičky.

 • poskytněte bezpečná místa

Dovolte dítěti znovu získat síly a pozornost pomocí míst a aktivit, ve kterých může figurovat i s malou nebo žádnou znalostí češtiny a bez obavy z komunikace. Vyhraďte mu "bezpečné místo", kde bude mít něco známého (např. obrázkovou knížku z domova) a kde bude mít chvíli klidu od cizojazyčného prostředí.

 • nechte pomáhat i české děti

Ukažte ostatním dětem, jak komunikovat s dětmi s OMJ a povzbuďte obě strany k vzájemné interakci. Děti s OMJ tak získají další vzory češtiny.

 • zvětšujte a rozšiřujte

Začínejte s tím, co už dítě umí, a rozšiřujte to. Jestliže dítě řekne „Panenka“, učitel řekne „To je nová/hezká/tvoje panenka.“ Používejte „komentující“ učení, jako když učíte jakékoliv malé dítě mateřštinu.

 • zvyšujte očekávání

Požadujte verbální odpověď místo gest, pokud to vypadá, že by dítě už mohlo umět trochu mluvit.

 • používejte opakování

Říkejte věci víckrát, aby dítě mělo čas je vstřebat a porozumět jim.

 • mluvte o tom co je teď a tady

Referujte o současné situaci, aby dítě mohlo porozumět kontextu komunikace. Povídání o počasí nebo o zážitcích z prázdnin je zpočátku příliš abstraktní. Popisujte slovně, co právě děláte.

 • dolaďujte sdělení

Přeformulujte sdělení, pokud to vypadá, že dítě neporozumělo. Snažte se používat výrazy, které už dítě zná.

 • nabízejte ustálený program

Pomůže to dětem rychle se naučit, kam jít a co tam dělat, takže se brzy mohou stát součástí třídního kolektivu. Využijte například metody strukturovaného učení.

 • zajišťujte inkluzi

Oslovujte dítě jeho vlastním jménem, abyste je zapojili do skupinových aktivit. Mějte pro ně vždy připravenou aktivitu, při přípravě výukového programu přemýšlejte i nad tím, co budou dělat tyto konkrétní děti.
Pošlete rodiče s dítětem do ŠPZ (poradna), na základě doporučení dostane MŠ finance na realizaci podpůrných opatření pro dítě, což může být i výuka češtiny! Více informací v článku Podpůrná opatření v MŠ.

Zdroj: Responding to Children in Various Stages of Learning a Second Language, WestEd, Center for Child and Family Studies & Funded by the California Department of Education.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.