Jazyková podpora


Podpora dětí v jednotlivých stadiích výuky druhého jazyka

Následující strategie slouží jako průvodce učitelům, nabízí různé možnosti podpory dětí s odlišným mateřským jazykem při jejich učení češtině.

 • začínejte s tím, co už dítě umí

Používejte pár slov v rodném jazyce dítěte (pojď, jíst, koupelna atd.), abyste se alespoň trochu dorozuměli. Nebo zadejte rodičům před nástupem dítěte do školky úkol naučit děti základní fráze v češtině. Pro usnadnění komunikace můžete používat například i komunikační kartičky.

 • začínejte pomalu

Nechte dítě zvyknout si na situaci ve třídě, než na něj začnete mluvit v češtině, ptát se ho a dávat mu pokyny.

 • rozvíjejte komunikaci

Kombinujte slova s různými typy gest, předváděním nebo mimikou. Snažte se děti zapojit do všech aktivit, ale nenuťte je. Používejte názornost, komunikační kartičky.

 • poskytněte bezpečná místa

Dovolte dítěti znovu získat síly a pozornost pomocí míst a aktivit, ve kterých může figurovat i s malou nebo žádnou znalostí češtiny a bez obavy z komunikace. Vyhraďte mu "bezpečné místo", kde bude mít něco známého (např. obrázkovou knížku z domova) a kde bude mít chvíli klidu od cizojazyčného prostředí.

 • nechte pomáhat i české děti

Ukažte ostatním dětem, jak komunikovat s dětmi s OMJ a povzbuďte obě strany k vzájemné interakci. Děti s OMJ tak získají další vzory češtiny.

 • zvětšujte a rozšiřujte

Začínejte s tím, co už dítě umí, a rozšiřujte to. Jestliže dítě řekne „Panenka“, učitel řekne „To je nová/hezká/tvoje panenka.“ Používejte „komentující“ učení, jako když učíte jakékoliv malé dítě mateřštinu.

 • zvyšujte očekávání

Požadujte verbální odpověď místo gest, pokud to vypadá, že by dítě už mohlo umět trochu mluvit.

 • používejte opakování

Říkejte věci víckrát, aby dítě mělo čas je vstřebat a porozumět jim.

 • mluvte o tom co je teď a tady

Referujte o současné situaci, aby dítě mohlo porozumět kontextu komunikace. Povídání o počasí nebo o zážitcích z prázdnin je zpočátku příliš abstraktní. Popisujte slovně, co právě děláte.

 • dolaďujte sdělení

Přeformulujte sdělení, pokud to vypadá, že dítě neporozumělo. Snažte se používat výrazy, které už dítě zná.

 • nabízejte ustálený program

Pomůže to dětem rychle se naučit, kam jít a co tam dělat, takže se brzy mohou stát součástí třídního kolektivu. Využijte například metody strukturovaného učení.

 • zajišťujte inkluzi

Oslovujte dítě jeho vlastním jménem, abyste je zapojili do skupinových aktivit. Mějte pro ně vždy připravenou aktivitu, při přípravě výukového programu přemýšlejte i nad tím, co budou dělat tyto konkrétní děti.
Pošlete rodiče s dítětem do ŠPZ (poradna), na základě doporučení dostane MŠ finance na realizaci podpůrných opatření pro dítě, což může být i výuka češtiny! Více informací v článku Podpůrná opatření v MŠ.

Zdroj: Responding to Children in Various Stages of Learning a Second Language, WestEd, Center for Child and Family Studies & Funded by the California Department of Education.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.