Inkluze v MŠ


Všechny děti i jejich rodiny jsou jedinečné. Vyvinutí efektivní praxe při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) vyžaduje zvážení okolností a situací, které by pro ně mohly být neznámé a nepříjemné. Aby bylo vzdělávání skutečně inkluzivní, je důležité uvědomit si, co děláme a jestli skutečně všechny děti dostávají takovou podporu, jakou potřebují, mají možnost se zapojit, být vyslyšeny a cítit se součástí prostředí.

Děti se učí různými způsoby a různou rychlostí a liší se svým rodinným zázemím, proto je důležité nedělat závěry pouze na základě příslušnosti k jazyku, kultuře a sociálnímu nebo etnickému původu. Vytvořit prostředí a výuku, která odpovídá na potřeby jednotlivých dětí a rodin s OMJ vyžaduje čas a úsilí. Získání znalostí o vývoji jazykových dovedností a vývoji dvojjazyčnosti, a zároveň často zkoumání vlastních postojů a jejich změna či osvojení nových výukových postupů a pocitů však zároveň představují osobní růst a obohacení.

Děti s OMJ nejsou homogenní skupina, jejich potřeby jsou naprosto individuální v každém věku i stupni jazykového rozvoje, a proto je důležité pracovat v úzké spolupráci s rodiči, vyměňovat si informace o všech stránkách rozvoje dítěte.

Existují specifické dovednosti, které se dají naučit prostřednictvím výuky, jazykových vzorů a plánované podpory, přesto neexistuje žádné jednoduché řešení, žádná „kouzelná“ cesta, jak podporovat děti s OMJ. To, co pomáhá vždy, je vstřícný postoj, inkluzivní přístup, porozumění, vědomí a přesvědčení, že dvojjazyčnost je výhoda, skutečně reflektivní přístup a víra, že opravdu každé dítě je důležité a stojí za to mu věnovat čas.

Inkluze v MŠ je stanovena novelou školského zákona platné od září 2016. Děti s odlišným mateřským jazykem mají nárok na podpůrná opatření. Mateřská škola získá na základě vyhodnocení ŠPZ finanční prostředky na realizaci vhodných opatření, která povedou k naplnění inkluze v MŠ. Více informací v článku Podpůrná opatření v MŠ.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.