Informace od rodičů


Pro ředitele vyžaduje přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem větší nároky na přípravu, a to především ze dvou důvodů. Prvním je samozřejmě jazyk a s ním spojená problematika, druhým může být odlišná zkušenost ze školní praxe v zemi původu. Proto bychom se měli snažit v případě žáka cizince získat více informací o jeho předchozím i současném životě, než obvykle žádáme od českých žáků. Každá další informace o nově příchozím může být užitečná při procesu integrace, který cizince v našem vzdělávacím systému čeká.

Jaké informace na první schůzce od rodičů zjišťovat?

1) Osobní údaje o dítěti a rodinné situaci (umožní Vám lépe navázat kontakt a rozumět dítěti)

• Jak se správně vyslovuje jméno dítěte (…), jak chce být oslovováno?

• Odkud dítě pochází (země původu)?

• Kdy přesně dítě přijelo do ČR? Bylo např. nějaký čas od rodičů odloučené?

• S kým dítě bydlí? Zůstal někdo, na koho je dítě fixované, v původní vlasti? (Zde je důležité být citlivý, minulost některých cizinců může být velice traumatická.)

• Setkal/a se již s češtinou a kde? Ve škole, doma, při soukromých lekcích? Umí česky? (Jak dobře?)

• Jaké jazyky ovládá a na jaké úrovni? V jakém jazyce dovede dítě číst a psát?

• Jaké jazyky jsou používány doma, popř. kdo z rodiny mluví jakou řečí? (V některých rodinách slouží různé jazyky různým účelům.)

• Jaký druh komunikace mezi rodiči (…) a školou bude nejefektivnější (verbální nebo psaná)? Jaký je preferovaný jazyk?

• Pokud nerozumíte vůbec, uveďte někoho, kdo v akutních případech může přeložit důležitou informaci?

• O co se dítě zajímá, co jsou jeho silné stránky?

2) Chování a komunikace

• Jak se obecně dítě cítí ve třídě nebo v kolektivu vrstevníků?

• Jak dítě zvládá změny?

• Objevily se u dítěte v minulosti závažné výchovné potíže?

• Potřebuje dítě specifický přístup nebo způsob komunikace?

• Co mu pomáhá v případě náhlé stresové situace?

3) Další důležité informace

• Existují u dítěte nějaké zdravotní obtíže, o kterých by měla škola vědět?

• Má rodina nějaké konkrétní požadavky na vzdělání? Má rodina nějaké plány do budoucnosti?

• Jaké zvyky v oblasti stravování v rodině fungují (př. má dítě přímo nějakou dietu)?

• Jaké (pokud vůbec nějaké) bylo předchozí vzdělání? – kde, od kolika let, bylo přerušeno? – na jak dlouho?

• Shodují se předměty s českým kurikulem? Požádejte rodiče o dokumentaci z předchozích škol (pro vaši představu poslouží i žákovy sešity v mateřském jazyce).

Tyto informace je důležité znát, protože schopnost dítěte adaptovat se na odlišné školní prostředí je jedním z důležitých faktorů ovlivňující jeho integraci. Škola by měla na základě těchto informací připravit plán žákova začleňování.

Formulář na výše uvedené informace brzy naleznete v mnoha jazykových verzích v tomto odkazu. Můžete je rodičům na první schůzce předat a požádat o jejich vyplnění.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.