Individuální faktory bránící integraci


Integraci nového žáka cizince mohou bránit mnohé faktory. Při práci s žáky cizinci berte proto vždy v úvahu, že nový žák:

  • může po určitou dobu prožívat tzv. tiché období, nezapojovat se do aktivit ani komunikace (tzv. silent period)
  • může se rychle unavit (vlivem nového prostředí, neznámých lidí, komunikace v cizím jazyce...)
  • reaguje v důsledku neporozumění na všechno pomaleji
  • může být frustrován či sklíčený, a v důsledku toho se chovat "nevhodně" (zlobení je jeden ze způsobů, jak na svou frustraci upozornit)
  • si na nové prostředí teprve pomalu zvyká a může se mu stýskat po domově, přátelích atd.

Výše zmíněné faktory nejčastěji komplikují či zpomalují integraci žáka cizince do kolektivu třídy. Existuje však ještě mnoho dalších individuálních okolností, které hrají při úspěšné integraci a školní úspěšnosti žáka cizince roli, a učitel by se vždy měl o tyto okolnosti zajímat a brát na ně ohled.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.