Financování koordinátora


Koordinátor integrace cizinců, stejně jako výchovný poradce, může mít pro svou práci, která je podle vyhlášky č. 412/2006 specializovanou činností, k dispozici až tři hodiny ze svého úvazku. V tomto případě pak nemusí ředitel školy pro jeho práci hledat další zdroje financí.

Naopak by měl koordinátor sám fungovat jako jakýsi fundraiser a hledat finanční prostředky na integraci cizinců a financování jejich vzdělávacích potřeb (například výuku češtiny), ze kterých by byla částečně placena i jeho pozice.

V případě, že ředitel školy nemá ve svém rozpočtu rezervu, lze požádat na financování koordinátora a celé integrace o grant, například z některého z operačních programů Evropského sociálního fondu.

Více informací naleznete na http://www.esfcr.cz/, případně v rozvojových programech MŠMT nebo MPSV. Škola si také přímo na inkluzivní vzdělávání může požádat o peníze z Evropského sociálního fondu jednoduše přes tzv. šablonu.

Specializovaná činnost

Koordinátor může mít také snížený úvazek, protože vykonává specializovanou činnost. Ta je charakterizovaná v "Metodickém pokynu k odměňování ped.pracovníků a ostatních zaměstnanců škola a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací" takto:

Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti, nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům a tvorba preventivních programů.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Hlasoval/a jste 'Ano'.
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.