Financování asistenta

V minulosti bylo možné asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (do)financovat z několika zdrojů: z rozpočtu kraje, z rozvojového programu MŠMT nebo z prostředků OPVK (tj. fondů EU). Dlouhodobě však bylo získání prostředků nesnadné a nejasné.

Aktuálně upravuje nárok na asistenta pedagoga pro žáky s OMJ vyhláškou 27/2016 Sb., která upřesňuje, jak se má realizovat §16 novelizovaného ŠZ. Více k vyhlášce a příslušným stupňům podpůrných opatření Novela školského zákona. Asistent pedagoga je v případě žáků s OMJ podpůrným opatřením 3. stupně. Znamená to, že o jeho přidělení rozhoduje ŠPZ na základě provedené diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb konkrétního žáka.

Asistent pedagoga přiznán jako podpůrné opatření:

  • týká se žáků bez znalosti vyučovacího jazyka
  • rozsah úvazku asistenta pedagoga může být v rozmezí 0,25 - 1,0 úvazku
  • finanční prostředky na asistenta pedagoga jsou škole přiděleny dle vyhlášky (viz příloha č.1 vyhlášky)

Na stránkách MŠMT Společné vzdělávání MŠMT naleznete postup, jak zajistit AP viz schéma Zajištění AP

Asistent pedagoga není přiznán jako podpůrné opatření:

V metodickém doporučení na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání, se píše (…), finanční prostředky je možné získat z ministerstvem vyhlašovaných rozvojových a dotačních programů nebo i z programů financovaných z fondů EU. Ředitel školy pak žádá o tuto formu bez podpory vyjádření ŠPZ.“

Jak?

  • Rozvojové a grantové programy MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp Financování asistentů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. V případě, že je naplněn § 18 vyhlášky 27/2016 Sb. ZŠ by nejdříve měla získat souhlas pro vytvoření místa AP. (Jak žádat, viz část Další zdroje a inspirace).

  • Fondy EU – Podpora asistentů pedagoga z OPV VV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) Podpora škol formou projektů zjednodušené ho vykazování - šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

  • Hl.m. Praha vyhlásila výzvu č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, díky níž mohou školy žádat o financování dvojjazyčných školních asistentů, intenzivních kurzů češtiny, doučování a dalších aktivit spojených se vzděláváním žáků s OMJ. Bližší informace v odkazu.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.