Financování asistenta


V minulosti bylo možné asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (do)financovat z několika zdrojů: z rozpočtu kraje, z rozvojového programu MŠMT nebo z prostředků OPVK (tj. fondů EU). Dlouhodobě však bylo získání prostředků nesnadné a nejasné.

Aktuálně upravuje nárok na asistenta pedagoga pro žáky s OMJ vyhláškou 27/2016 Sb., která upřesňuje, jak se má realizovat §16 novelizovaného ŠZ. Více k vyhlášce a příslušným stupňům podpůrných opatření naleznete zde: Novela školského zákona. Asistent pedagoga je v případě žáků s OMJ podpůrným opatřením 3. stupně. Znamená to, že o jeho přidělení rozhoduje ŠPZ na základě provedené diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb konkrétního žáka.

Asistent pedagoga přiznán jako podpůrné opatření:

  • týká se žáků bez znalosti vyučovacího jazyka
  • rozsah úvazku asistenta pedagoga může být v rozmezí 0,25 - 1,0 úvazku
  • finanční prostředky na asistenta pedagoga jsou škole přiděleny dle vyhlášky (viz příloha č.1 vyhlášky)

Na stránkách Společné vzdělávání MŠMT naleznete postup, jak zajistit AP

Asistent pedagoga není přiznán jako podpůrné opatření:

V metodickém doporučení na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání, se píše (…), finanční prostředky je možné získat z ministerstvem vyhlašovaných rozvojových a dotačních programů nebo i z programů financovaných z fondů EU. Ředitel školy pak žádá o tuto formu bez podpory vyjádření ŠPZ.“

Jak?

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.