5 strategií pro rozvoj jazyka


Poskytujte jasnou a systematickou výuku slovní zásoby.

Aby děti důkladně pochopily význam a používání nových slov, potřebují se je učit a přistupovat k nim různými způsoby. Učitelé by měli zapojit výuku nové slovní zásoby do všech třídních aktivit.

  • Prezentace slovíček podle témat pomůže dětem vytvořit si asociace mezi jednotlivými slovy a podpoří jejich učení. Učíme je tedy tematicky – např. části těla, oblečení apod.

  • Hlasité čtení doprovázené obrázky spolu s vysvětlováním slovní zásoby podpoří výuku nových slov, stejně jako například dramatizace pohádky.

Ujistěte se, že děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají dostatečné příležitosti mluvit jak s dospělými, tak s ostatními dětmi. Dávejte jim zpětnou vazbu a podporu.

Při osvojování češtiny děti potřebují především příležitosti zapojit se do vzájemných interakcí s ostatními dětmi. Zároveň potřebují podporu od dospělých při rozvoji řečových dovedností potřebných právě pro tyto interakce. K podpoření sociálních interakcí můžete použít následující strategie:

  • Při skupinové práci zapojujte společně děti s OMJ a (české) děti, které již dobře mluví. Přitom dávejte pozor, aby děti, které mají stejný mateřský jazyk, nebyly pohromadě v jedné skupině (např. do skupinky dětí dávejte buď jen jednoho cizince, nebo více cizinců s odlišným jazykem).

  • Dávejte možnost výběru aktivit, aby si děti s OMJ mohly zvolit podle svého zájmu i jazykových možností.

  • Povzbuzujte děti v jejich mluvení pomocí nápovědy. Např. když dítě neví, jak si říct o pastelku, pomozte mu třeba takto: „Řekni Péťovi: Půjčíš mi prosím zelenou pastelku?“ .

  • Používejte otevřené otázky nebo otázky, které nabízejí více odpovědí, abyste povzbudili vlastní vyjadřování dítěte (např. „Proč máš ráda tuhle panenku?“ namísto „Jak se jmenuje tahle panenka?“). U začátečníků naopak volte otázky, na které mohou odpovědět ANO/NE a uplatnit svou pasivní znalost.

Neustále rozšiřujte dětem s OMJ slovní zásobu

Obohacování slovní zásoby například prostřednictvím společného čtení obrázkových knih nebo prostě mluvení učitele se ukázalo jako důležité pro rozvoj dětského vyjadřování. Jedna z efektivních strategií je například, když učitel neustále komentuje probíhající aktivity a dění ve třídě, aby měly děti možnost vstřebávat jazyk v okamžitém kontextu.

Uspořádejte prostor ve třídě a výukový program tak, abyste podporovali jazykové vzdělávání dětí s OMJ.

Uspořádejte třídu tak, aby to podporovalo všechny typy vzdělávacích aktivit a aby následné změny uspořádání byly minimální. Jakmile si děti zvyknou, že určité aktivity se odehrávají na určitém místě (například v kruhu, na koberci, u stolu…), samotné místo aktivity jim napoví, co se bude dít, co budou dělat a jak se mají na daném místě chovat. Předvídatelný program jednotlivých aktivit může také pomoci podpořit děti ve výuce českého jazyka. Když budou děti tušit, co se bude každý den dít, včetně jazykových výrazů, které budou potřebovat, usnadní jim to jejich zapojování do jednotlivých částí programu.

Podporujte pokračující rozvoj rodného jazyka těchto dětí

Dobré základy rodného jazyka podporují jak výuku češtiny, tak samotnou gramotnost.

  • Povzbuzujte rodiče, aby dětem četli a mluvili na ně jejich rodnou řečí, a posilovali tak jejich jazykové dovednosti.
  • Začleňte, pokud je to možné, jejich rodný jazyk do třídy. Písničky a pohádky mohou dobře sloužit tomuto účelu, pokud učitel nemluví daným jazykem.

Zdroj: Karen Ford (2010): 8 Strategies for Preschool ELLs' Language and Literacy Development dostupné na http://www.colorincolorado.org/article/36679.

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.