Vstupní pohovor s rodiči


Před nástupem dítěte do MŠ je důležité vyjasnit si s rodiči organizační záležitosti, zajistit funkční komunikaci mezi rodiči a MŠ v průběhu roku, zjistit potřebné informace o dítěti. Úvodní pohovor s rodiči bychom tedy neměli podcenit.

Příprava na pohovor

 • Sepsat si předem vše, co bude předmětem jednání
 • Jestliže potřebujete tlumočníka nebo interkulturního pracovníka, můžete se obrátit na naše pracovníky ze sociální sekce (viz kontakty na pracovníky METY). Nebo se můžete obrátit na organizace poskytující tlumočnické služby: NPI po celé ČR, pro Prahu pak InBáze, Integrační centrum Praha, PPi, případně další kontakty na stránkách Praha - Metropole všech.
 • Připravit vhodný prostor pro setkání
 • Připravit pro rodiče informace v tištěné podobě a v jejich rodném jazyce. Psaný text je vždy jednoznačnější, rodiče se k němu mohou později vrátit. Pod následujícím odkazem najdete texty v různých jazycích, obsahující obecné informace o fungování předškolního vzdělávání v ČR, zápisu do MŠ, potřebných pomůcek, adaptačního plánu aj.: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-aneb-cizinci-ve-skole/informace-pro-rodice

Průběh pohovoru

 • Přivítat rodiče u vchodu do MŠ
  Zvláště je-li systém budov složitý. Je vhodné znát jejich jména a jméno dítěte. Je dobré vzít rodiče do příjemného prostoru, nabídnout jim kávu nebo čaj.
 • Provést rodiče celou MŠ
  Doporučeno před realizací rozhovoru (získají sami představu o MŠ, vyvstanou otázky, které by je třeba jinak nenapadly apod.)
 • Představit rodičům MŠ, co nabízíme a jak s dětmi pracujeme.
  Rodiče se mají dozvědět o chodu mateřské školy, denním režimu, stravování, platbách, případně můžeme představit školní vzdělávací program atd.
 • Nechat prostor pro dotazy
 • Předat rodičům informace v tištěné podobě a v jejich rodném jazyce (odkaz viz výše).
 • Informovat rodiče o tom, jaké doklady od nich budeme potřebovat pro zápis dítěte do MŠ. (odkaz viz výše)
 • Nastavit funkční způsob dlouhodobé komunikace mezi rodiči a MŠ, např. e-mail, notýsek, oznámení na nástěnce – dojednat s rodiči formu, která pro ně bude přístupná.
 • Naplánovat průběh adaptace
  Informujeme rodiče, že umožňujeme a vítáme jejich přítomnost v MŠ první dny po nástupu dítěte do MŠ. Upozorníme je, že dítě by mělo prodlužovat délku pobytu v MŠ postupně. Předáme jim krátký text o adaptačním plánu v jejich rodném jazyce (odkaz viz výše).
 • Navrhnout rodičům, aby dali dítěti do MŠ hračku či oblíbený předmět z domova, který mu pomůže cítit se lépe především v prvních dnech.
 • Vytipovat, do které třídy a ke které paní učitelce se bude dítě hodit, pokud má MŠ možnost volby vzhledem ke kapacitě a věkovému rozdělení dětí. Lze zohlednit, zda má dítě v některé třídě kamarády nebo sourozence.
 • Průběžně i závěrem ověřovat, jestli rodiče opravdu porozuměli.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.