Komunitní tlumočníci


Kdo jsou komunitní tlumočníci?

  • výborně ovládají češtinu a svou mateřštinu,
  • tlumočnické techniky,
  • umí jasně popsat, jaké jsou rozdíly mezi českým školským systémem a školským systémem ve své zemi původu,
  • jsou schopni tlumočit nejen obsah proslovu, ale i reálie nepřímo v něm obsažené, jejichž znalost může být nezbytná k vzájemnému porozumění,
  • mají povinnost se ve své profesi stále vzdělávat.

Služba komunitního tlumočení:

Neutrálnost a nestrannost - nepracují pro osoby známé a blízké, díky tomu mají obě strany jistotu, že překlad je přesný a tlumočník nemění obsah tlumočeného rozhovoru ve prospěch kterékoliv z komunikačních stran Řídí se etickým kodexem - mají povinnost zachovat mlčenlivost, tj. nesmí předat nebo zpřístupnit informace, které se dozvěděli během tlumočení. Výjimkou jsou případy, kde by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Jak využít komunitní tlumočení ve vzdělávacích institucích?

tlumočení při zápisu do škol během rodičovských schůzek, výchovných komisí u konzultací v Psychologicko-pedagogických poradnách či u nostrifikačních zkoušek překlady materiálů/dokumentů/formulářů, které zprostředkovávají komunikaci mezi školou a rodiči žáka cizince – např. školní řád, všeobecné informace pro rodiče žáků a předškoláků, dopisy pro rodiče nebo dokonce korespondenci mezi rodiči a školou, pozvánky na rodičovské schůzky apod.

META v roce 2013 realizovala projekt Cizinci jako komunitní tlumočníci, v rámci kterého mohli proškolení komunitní tlumočníci působit na různých školách. Více o projektu se můžete dočíst na následujících stránkách.

Pod ikonou Ke stažení najdete newslettery věnované tematice komunitního tlumočení v prostředí škol.

Kontakty

na komunitní tlumočníky naleznete a webových stránkách organizace META, o.p.s.

Organizace, které poskytují službu komunitní tlumočení:

Zde uvádíme některé z organizací, které v rámci svých projektů buď tlumočení přímo poskytují, nebo mohou tlumočení zprostředkovat. Pro více informací kontaktujte konkrétní organizaci.

META, o.p.s

InBáze, o.s., Integrační centrum Praha, o.p.s., SIMI - Sdružení pro integraci a migraci

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.