Jazyková podpora - v rámci třídy


Upravené aktivity pro celou třídu najdete v naší publikaci Nápadníček.

Úkolem učitele je maximálně podporovat jazykový rozvoj každého člena třídy a přizpůsobit vzdělávací obsah a své pedagogické působení potřebám jednotlivých dětí. Je třeba zohlednit děti s OMJ při plánování, usnadňovat jim porozumění, dát jim prostor a čas pro rozvoj jazykových schopností v rámci běžného programu dne. Jak konkrétně můžeme přizpůsobit každodenní chod MŠ?

 • Zohlednit děti s OMJ při plánování činností
  Není nutné vymýšlet vždy něco nového a využívat zcela jiné postupy, než na jaké jsme zvyklí. Často stačí trochu modifikovat a přizpůsobit vzdělávací obsahy a přístup učitele. Některé činnosti zjednodušit a doprovázet je názornými ukázkami.

 • Komentovat aktuální dění
  Je dobré dát dětem co nejvíce příležitostí k jazykovému rozvoji a zapojit jazyk, kdykoliv to jde. Je vhodné komentovat, co děláme, pojmenovávat předměty při hrách, výtvarných a pohybových činnostech. Náš komentář by se měl týkat vždy aktuálních okolností. Využití jazyka při činnostech je dobrou strategií pro rozvoj jazykových schopností dětí s OMJ v rámci denního programu pro celou třídu. V zahraničí se osvědčil činnostní přístup.

 • Opakovat a opakovat
  Dítě se nejlépe učí opakováním. Je vhodné zapojovat v průběhu dne stejná slova, formulace a slovní spojení, aby dítě mělo možnost daný výraz slyšet několikrát. Zpočátku příliš neobměňovat pojmenování stejných věcí a činností. (chceš napít X máš žízeň) Je také vhodné zařadit různé hry, ve kterých se opakují stejné formulace (např. Rybičky, rybičky rybáři jedou; Dobrý den, pojďte ven). Každé ráno si také mohou děti společně s paní učitelkou procházet obrázkový denní režim a pojmenovávat jednotlivé činnosti. Ranní kruh můžeme uvádět vždy stejnými slovy, písní či básničkou.

 • Střídat činnosti
  Pobyt v jazykově odlišném prostředí je náročný. Děti s OMJ se snáze unaví, je pro ně vhodné častější střídání činností. Důležitý je prostor pro volnou hru.

 • Využívat názornost
  Pro porozumění dětí s OMJ je nezbytné využívat názornost i tam, kde ji ostatní možná nepotřebují. Slova doprovázíme pohybem, gestem, obrázkem, předmětem. Teprve pokud dítě rozumí, může se učit.

 • Přizpůsobit jazykový projev
  Mluvíme pomalu, výrazně, dostatečně nahlas, s výraznou artikulací, s gesty a ne z příliš velké vzdálenosti. Je vhodné jazykový projev zjednodušit a nepoužívat příliš složité výrazy a větné konstrukce. Bezpodmínečně je ale nutné mluvit vždy správně, dbát i na správnou intonaci, frázování a jasnou výslovnost, neboť jazykový projev učitele je pro děti vzorem.

 • Používat spisovnou češtinu

 • Pošlete rodiče s dítětem do ŠPZ (poradna), na základě vyšetření a doporučení z poradny získáte finanční prostředky na realizaci podpůrných opatření. Například můžete získat prostředky na asistenta pedagoga, díky němu budete mít mimo jiné více prostoru a času na zavádění výše zmíněných principů práce.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.