Jazyková podpora - v rámci třídy


Upravené aktivity pro celou třídu najdete v naší publikaci Nápadníček.

Úkolem učitele je maximálně podporovat jazykový rozvoj každého člena třídy a přizpůsobit vzdělávací obsah a své pedagogické působení potřebám jednotlivých dětí. Je třeba zohlednit děti s OMJ při plánování, usnadňovat jim porozumění, dát jim prostor a čas pro rozvoj jazykových schopností v rámci běžného programu dne. Jak konkrétně můžeme přizpůsobit každodenní chod MŠ?

 • Zohlednit děti s OMJ při plánování činností
  Není nutné vymýšlet vždy něco nového a využívat zcela jiné postupy, než na jaké jsme zvyklí. Často stačí trochu modifikovat a přizpůsobit vzdělávací obsahy a přístup učitele. Některé činnosti zjednodušit a doprovázet je názornými ukázkami.

 • Komentovat aktuální dění
  Je dobré dát dětem co nejvíce příležitostí k jazykovému rozvoji a zapojit jazyk, kdykoliv to jde. Je vhodné komentovat, co děláme, pojmenovávat předměty při hrách, výtvarných a pohybových činnostech. Náš komentář by se měl týkat vždy aktuálních okolností. Využití jazyka při činnostech je dobrou strategií pro rozvoj jazykových schopností dětí s OMJ v rámci denního programu pro celou třídu. V zahraničí se osvědčil činnostní přístup.

 • Opakovat a opakovat
  Dítě se nejlépe učí opakováním. Je vhodné zapojovat v průběhu dne stejná slova, formulace a slovní spojení, aby dítě mělo možnost daný výraz slyšet několikrát. Zpočátku příliš neobměňovat pojmenování stejných věcí a činností. (chceš napít X máš žízeň) Je také vhodné zařadit různé hry, ve kterých se opakují stejné formulace (např. Rybičky, rybičky rybáři jedou; Dobrý den, pojďte ven). Každé ráno si také mohou děti společně s paní učitelkou procházet obrázkový denní režim a pojmenovávat jednotlivé činnosti. Ranní kruh můžeme uvádět vždy stejnými slovy, písní či básničkou.

 • Střídat činnosti
  Pobyt v jazykově odlišném prostředí je náročný. Děti s OMJ se snáze unaví, je pro ně vhodné častější střídání činností. Důležitý je prostor pro volnou hru.

 • Využívat názornost
  Pro porozumění dětí s OMJ je nezbytné využívat názornost i tam, kde ji ostatní možná nepotřebují. Slova doprovázíme pohybem, gestem, obrázkem, předmětem. Teprve pokud dítě rozumí, může se učit.

 • Přizpůsobit jazykový projev
  Mluvíme pomalu, výrazně, dostatečně nahlas, s výraznou artikulací, s gesty a ne z příliš velké vzdálenosti. Je vhodné jazykový projev zjednodušit a nepoužívat příliš složité výrazy a větné konstrukce. Bezpodmínečně je ale nutné mluvit vždy správně, dbát i na správnou intonaci, frázování a jasnou výslovnost, neboť jazykový projev učitele je pro děti vzorem.

 • Používat spisovnou češtinu

 • Pošlete rodiče s dítětem do ŠPZ (poradna), na základě vyšetření a doporučení z poradny získáte finanční prostředky na realizaci podpůrných opatření. Například můžete získat prostředky na asistenta pedagoga, díky němu budete mít mimo jiné více prostoru a času na zavádění výše zmíněných principů práce.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.