Jazyková podpora - individuální


Realizace individuální podpory závisí na personálních podmínkách a jejich harmonizaci v rámci MŠ, ale také na počtu dětí s OMJ ve třídě a MŠ. Výhodou individuální práce je možnost přizpůsobit činnosti jazykové i věkové úrovni dítěte, jeho potřebám, zájmům, povaze i aktuální náladě. Učitel má zároveň příležitost udělat si dobrý přehled o tom, co dítě umí a v čem potřebuje podpořit. Co nám pomůže, aby byla individuální práce efektivní?

Organizace

Naplánovat si s dítětem pravidelnou individuální práci a zamyslet se nad její organizací, například:

  • 15 minut 2x týdně během ranních či odpoledních her.
  • První setkání je opakovací k tématu daného týdne kvůli upevnění slovní zásoby a kontrole ze strany učitele.
  • Druhé setkání v týdnu může navodit novou tematickou oblast z následujícího týdne, aby pak do něj dítě vstupovalo již vybavené základními slovy, která bude potřebovat.

Plánování, systematičnost, příprava

Je dobré pracovat systematicky a plánovat. Vždy je nutné zmapovat výchozí jazykovou úroveň dítěte, stanovit si hlavní cíle práce a činnosti směřovat k jejich naplnění. Vhodná opatření:

  • Vycházet z jazykových potřeb dítěte (v čem má mezery, co neovládá)
  • Propojovat individuální práci s činnostmi pro celou třídu. (např. probrat s dítětem slovní zásobu spojenou s aktuálním tématem daného týdne, aby se pak dokázalo zapojit do činností celé třídy)
  • Založit jazykové portfolio, do kterého budeme schraňovat materiály, se kterými pracujeme, lze tam ukládat i hodnocení. K materiálům se můžete průběžně vracet a opakovat. Rodiče tak zároveň budou mít přístup k informacím.
  • Zpracovat individuální vzdělávací plán není nutností, může se však stát praktickým pomocníkem pro učitele a zároveň zárukou, že pracujeme systematicky.

Motivace dítěte

Nejdůležitější je, aby dítě získalo pozitivní přístup k češtině a učení ho bavilo. Jak na to?

  • Připravit zajímavou náplň, zapojit oblíbené činnosti dítěte
  • Využít atraktivní materiály, vycházet ze zájmu dítěte
  • Povzbuzovat, chválit, oceňovat

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 1 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.