ONLINE nástroje pro výuku ČDJ


E-learning Čeština jako druhý jazyk a mobilní aplikace Click4Czech se hodí pro žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem k samostatnému procvičování. Učitelům pak poskytují vodítko při výuce češtiny jako druhého jazyka a při začleňování do běžné výuky.

E-learning pro výuku ČDJ

Dětem, které začínají s češtinou jako druhým jazykem, umožňuje procvičovat slovní zásobu, výslovnost, gramatiku a češtinu v praxi hravou formou v prostředí bohatém na ilustrace a animační prvky. E-learning zahrnuje nejrůznější témata vztahující se ke škole, rodině, volnému času, životu ve městě na venkově atd.

Je celý v českém jazyce a dělí se podle věkových kategorií na TÉMATA a dále na LEKCE. Cvičení pro další jazykové úrovně bude META postupně vyvíjet.

E-learning vznikl v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI. Spolufinancován byl z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT.

Mobilní výuková aplikace Click4Czech

Žákům s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách umožňuje procvičování slovní zásoby a gramatiky v češtině jako druhém jazyce.

Aplikace je rozdělena do dvou částí. 1. Čeština pro život vychází z učebnice ČDJ Levou zadní a zahrnuje běžná komunikační témata. A na 2. Čeština pro studenty, která se věnuje výuce češtiny v souladu s probíranými předměty na ZŠ.

Cvičení jsou pouze v češtině, každé slovo má proto definici, obrázek i zvuk. Aplikace využívá morfologický slovník a tagger Morphodita (nástroj ÚFAL UK), který generuje tvary slov v odpovědích. Věty a otázky ve cvičeních se tak díky tomu neustále mění a opakované procvičování češtiny tak není nuda.

Aplikaci vyvinuly CIC a META za finanční podpory The Velux Foundations.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.