NOVINKA: Adaptační koordinátoři do škol (NIDV)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince novou aktivitu Adaptační koordinátoři.

Cílem této aktivity je poskytnout dítěti/žáku–cizinci (plní povinnou školní docházku) podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního koordinátora. Adaptační pracovník bude žákovi k dispozici po dobu prvních 4 týdnů výuky od jeho nástupu do školy. Po tu dobu mu bude nápomocný při jeho adaptaci, může se ale podílet i na výuce češtiny jako druhého jazyka.

Více informací k tomuto tématu najdete na stránkách NIDV a v příloze níže. Kontaktovat můžete také koordinátory v krajských kontaktních centrech podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci (při NIDV). Tito pracovníci poskytují pedagogům také metodickou podporu a poradenství, workshopy, síťování a nabídku metodických materiálů. Kontakty na krajské koordinátory.

Krajská centra podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci nabízejí školám také tlumočnické a překladatelské služby pro školy.

Více informací čtěte v přílohách níže.

publikováno: 05. 09. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.