Postavení rezidenta


Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území ČR

Postavení rezidenta (zkráceně) nemůže získat každý, kdo žádá o trvalý pobyt, ale jen ten cizinec, který žádá o trvalý pobyt a zároveň splňuje následující podmínky:

  • pobývá pět let nepřetržitě na území
  • nenarušil závažným způsobem veřejný pořádek nebo neohrozil bezpečnost našeho či jiného členského státu EU
  • prokázal zajištění prostředků k trvalému pobytu

Cizinec, který všechny tyto podmínky splňuje, získá postavení rezidenta současně s trvalým pobytem, tj. policie mu v jednom rozhodnutí udělí povolení k trvalému pobytu a přizná postavení rezidenta.

Postavení rezidenta ale mohou získat i cizinci s již uděleným trvalým pobytem, pokud splňují výše uvedené podmínky a písemně o to požádají. (Tj. rezidentství nemůže být přiznáno cizinci, který žádá o trvalý pobyt z humanitárních důvodů, protože není splněna pětiletá podmínka. Cizinec tedy získá pouze trvalý pobyt a po uplynutí potřebné doby na žádost získá postavení rezidenta.)

Cizinec - rezident na území jiného státu EU u nás může pobývat bez víza až 3 měsíce.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.