Pobyt rodinného příslušníka občana EU


Rodinný příslušník občana EU u nás může pobývat bez víza (pouze za určitých podmínek), s povolením k přechodnému či trvalému pobytu.

Přechodný pobyt bez víza – pouze pokud se na něj nevztahuje vízová povinnost, pokud jde o dobu pobytu kratší než 3 měsíce, předtím už měl udělené vízum, které pozbylo platnosti a konečně pokud občan EU zde pobývá s ním.

Přechodný pobyt – na udělení tohoto pobytu je právní nárok. Místo účelu pobytu dokazuje cizinec, že je skutečně rodinným příslušníkem občana EU. O tento druh pobytu musí rodinný příslušník požádat do 3 měsíců ode dne vstupu.

Trvalý pobyt – i na udělení tohoto pobytu je právní nárok, při splnění požadovaných náležitostí. Aby mohl rodinný příslušník občana EU žádat o trvalý pobyt, musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

  • pětiletý nepřetržitý pobyt v ČR
  • cizinec musí být rodinným příslušníkem občana ČR s trvalým pobytem
  • cizinec musí být rodinným příslušníkem jiného občana EU s trvalým pobytem
  • jde o pozůstalou osobu po státním občanovi ČR s trvalým pobytem
  • jde o pozůstalo osobu po občanovi jiného státu EU (za určitých dalších podmínek)
  • jeho pobyt je v zájmu ČR

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.