Pobyt občana EU


Přechodný bez registrace – každý občan EU může na našem území pobývat i bez povolení po neomezeně dlouhou dobou.

Přechodný pobyt s registrací – pokud zde chce pobývat déle než 3 měsíce, může požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu, tj. může se zaregistrovat. Při registraci může či nemusí prokazovat účel svého pobytu.

Trvalý pobyt – aby občan EU dosáhl na získání trvalého pobytu, musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

  • potřebná, tj. pětiletá délka nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR
  • zájem ČR
  • humanitární důvody
  • jde-li o občana EU mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného soudu
  • dosáhl-li občan EU po skončení zaměstnání či podnikání věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod, pokud tuto činnost vykonával posledních dvanáct měsíců a nepřetržitě na území pobývá po dobu nejméně 3 let
  • jestliže skončil zaměstnání či podnikání z důvodů plné invalidity, a pobývá na našem území po dobu nejméně 2 let, resp. bez podmínky pobytu, pokud invalidita vznikla z důvodů pracovního úrazu či nemoci z povolání
  • je zaměstnán či podniká na území jiného státu EU a alespoň jednou týdně se sem vrací, pokud zde dřív pobýval a byl zaměstnán či podnikal nejméně 3 roky

Do nepřetržitého pobytu se počítá jakýkoliv legální pobyt.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.