Cizinci v režimu zákona o dočasné ochraně


Dočasná ochrana se používá v naléhavých případech jako odpověď na příchod skupin uprchlíků. Osobu, která o ni žádá, označuje zákon za žadatele o dočasnou ochranu. Jakmile tuto ochranu cizinec získá, hovoříme o něm jako o osobě požívající dočasnou ochranu.

Dočasná ochrana je přechodné opatření, na které by mělo navazovat dlouhodobé řešení problému. Většina programů dočasné ochrany nabízí ochranu každé osobě, která uprchla z oblasti obecně rozšířeného konfliktu, popřípadě z oblasti, ve které jsou závažně porušována lidská práva. Dočasná ochrana by už z definice neměla trvat věčně.

Důležité je, že na rozdíl od žadatelů o azyl nemusí žadatelé o dočasnou ochranu prokazovat individuální pronásledování.

Česká republika bude aplikovat zákon o dočasné ochraně v koordinaci s ostatními státy EU, protože v rámci Evropy je dočasná ochrana vyhlašována centrálně, Rada EU ji vyhlašuje jednotně pro cizince z určité země. Právní úprava dočasné ochrany je upravena samostatným zákonem (zákon č. 221/2003 Sb.)

Dočasná ochrana je udělována osobám, které prchají ze země původu

  • před ozbrojeným konfliktem
  • před občanskou válkou nebo stálým násilím, před živelnou pohromou
  • z důvodu soustavného nebo hromadného porušování lidských práv apod.

Základní znak = časově omezené poskytování ochrany.
Pokud cizinec získá tuto dočasnou ochranu, pak se na něj hledí jako na cizince s uděleným trvalým pobytem, a to po celou dobu trvání dočasné ochrany. Může vykonávat zaměstnání, podnikat i studovat, je i účastníkem veřejného zdravotního pojištění Prokazování totožnosti : průkazem žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, průkazem cizince požívajícího dočasné ochrany.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.