Legislativa v oblasti vzdělávání cizinců


V této části portálu se seznámíte s příslušnou legislativou, která upravuje vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ) v ČR. Jde o legislativu související s přístupem ke vzdělávání, plněním povinné školní docházky, bezplatnou přípravou k začlenění se do školy nebo klasifikací.

Dozvíte se zde, jaké přinesla novela ŠZ 2016 legislativní změny při vzdělávání a podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem Naleznete zde také informace, jak v postupovat v praxi při podpoře těchto žáků, na jakou podporu mají ze zákona nárok, jaká podpůrná opatření mohou být ŠPZ doporučována žákům s OMJ.

Při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a v souvislosti s nárokem na jejich podporu se setkáváme s různými výklady novely ŠZ. Informace o vzdělávání žáků s OMJ a jejich nároku na podporu jsou v rámci celé ČR nejednotné a někdy protichůdné. META, o.p.s. proto požádala MŠMT, ČŠI a NÚV o jejich vyjádření a poskytnutí stanoviska k výkladu novely ŠZ a nároku na podporu žáků s OMJ. Více se dočtete v sekci Výklad novely ŠZ.

Aktuální znění legislativy k podpoř a vzdělávání dětí a žáků s OMJ:

Školský zákon 82/2015 Sb. ,kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Vyhláška 27/2016 Sb. , o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou se mění Vyhláška 147/2011 Sb.

Stanovisko ČŠI k podpoře a vzdělávání dětí a žáků s OMJ

Stanovisko MŠMT k podpoře a vzdělávání dětí a žáků s OMJ

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.