FAQ často kladené otázky


MOMENTÁLNĚ UPRAVUJEME - děkujeme za pochopení

Dotaz ke vzdělávání žáků s OMJ v souladu s novelou ŠZ, který na MŠMT vznesl koordinátor integrace jedné ze ZŠ v Praze: Jaká podpůrná opatření budou moci školy při práci s těmito žáky využít? Do jaké kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tito žáci patří? Existují diagnostické nástroje pro určení vzdělávacích potřeb těchto žáků? Jsou na tuto skupinu žáků připravena školská poradenská zařízení, která dávají školám doporučení pro uplatnění podpůrných opatření? Jakým způsobem bude vzdělávání žáků s OMJ financováno ze strany MŠMT?

Odpověď MŠMT: Vzdělávání žáků cizinců řeší §20 školského zákona, problematika těchto žáků je v kompetenci NIDV. Žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří budou mít speciální vzdělávací potřeby, které mohou být ve spojitosti se znalostí, případně neznalostí jazyka, budou od 1. 9. 2016, patřit do skupiny žáků s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí, budou mít nárok na podpůrná opatření. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, rozsah je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., podpora je pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ. Současně tito žáci mají nárok na podporu v přípravě na školu od 2. stupně PO, pedagogické intervence, pokud to bude třeba, tak mohou obdržet všechna podpůrná opatření jako žáci majoritní populace. Dotaz s odpovědí v celém znění naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zaci-cizinci

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.