Než začneme učit


Musíme se obrnit trpělivostí, jde to pomalu. Ale půjde to!

V této kapitole najdete několik základních bodů, které je třeba si uvědomit, než začneme učit cizince česky. Pomůžeme tím sobě i jim.

Zásady pro výuku:

 • jsme trpěliví, cizinec potřebuje k osvojení češtiny především čas
 • prezentujeme jazykové prostředky v kontextu situací, vět a frází
 • nechceme od cizince hned ucelenou znalost jazyka a celého jeho systému
 • nepředpokládáme u cizince jazykový cit pro češtinu jako u rodilých mluvčích

Proč?

Protože ten, pro koho čeština není mateřským jazykem, si ji osvojuje:

1. postupně

 • stejně jako my, když se učíme od dětství mluvit
 • stejně jako my, když se učíme cizí jazyk

2. v kontextu (tj. tak, jak jazyk skutečně používáme)

 • slovní zásobu a fráze si cizinec osvojuje v kontextu témat a situací

  • např. při nakupování, v dopravě, při domlouvání schůzky
 • gramatiku si cizinec osvojuje v kontextu věty a při spojování slov

  • to je pán, káva pro pána, mluvím o pánovi (nikoli samostatné pán, pána, pánovi – bez významu a kontextu to nedává smysl ani rodilým mluvčím, jsou to jen tvary a jejich použití souvisí s ostatními slovy ve větě)
  • bez mladého pána, bez mladé paní, za mladou paní (nikoli pouze mladého, mladou – bez spojení s dalšími slovy to nedává smysl ani rodilým mluvčím, jsou to jen tvary a jejich použití souvisí s ostatními slovy ve větě)

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.4 (7 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.