Praxe v anglicky mluvících zemích


U nás se o problématice žáků s OMJ teprve začíná diskutovat, zatímco například v anglicky mluvících zemích trvá tato diskuse již více než 30 let a i výsledky na pedagogickém poli jsou znatelnější. Praxe ze zemí jako je Velká Británie či USA ukazuje, že řešení celé problematiky vzdělávání žáků s EAL (English as an additional language) je multidimenzionální – jazykové, vzdělávací, sociální i politické. Inkluze žáků s OMJ do hlavního vzdělávacího proudu je záležitost pedagogická, ale i sociální a ideologická.

V anglicky mluvících zemích se integrace žáků s OMJ (EAL students) rozvinula do dvou směrů. První z nich klade důraz na vytvoření inkluzivního prostředí pro žáky z jazykově minoritních skupin a druhé na aktivní využívání mateřského jazyka při výuce jako prostředku učení i komunikace. První směr se nazývá pedagogika EAL (EAL pedagogy) a druhý je dvojjazyčná výuka (Bilingual education). Do českého školství je zatím přenositelný pouze první směr, přestože některé školy (většinou jazykové) využívají i možnosti výuky v cizích jazycích. To se pochopitelně týká většinou jazyků světových, což příliš nekoresponduje s migračními trendy do ČR. Na následujících stránkách se budeme věnovat blíže těmto jednotlivým výukovým směrům.

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.