Databáze kompatibility vzdělávacích systémů


Cílem databáze (dále také DBKVS) je přiblížit vzdělávací systémy, ze kterých přicházejí žáci s odlišným mateřským jazykem do našich škol.

Výběr zemí, jejichž profily byly zpracovány, proběhl na základě statistik ČSÚ, konkrétně dle počtů žáku cizinců na základních a středních školách v ČR. Původně měl výběr zemí kopírovat počet klientů sdružení META. Rozhodli jsme se ale, že pro účely DBKVS a především pro pedagogy bude lepší, když budeme vycházet z reálného počtu dětí cizinců na našich školách (podle země původu).

Stěžejním zdrojem informací byla vzdělávací databáze organizace UNESCO, která vzdělávací profily jednotlivých zemí publikuje na svých webových stránkách. Dále jsme při vytváření vzdělávacích profilů čerpali z různých zdrojů od článků, rozhovorů, dokumentů až po odborné studie. Důležitá byla pro nás také zkušenost sociálních pracovníků META, kteří se s odlišnostmi vzdělávacích systémů setkávají ve své každodenní praxi, například při procesu nostrifikace diplomů, nebo při výběru vhodné školy. Při tvorbě některých profilů jsme rovněž oslovili ty, kteří mají zkušenost s přechodem z konkrétního vzdělávacího systému do toho českého, tedy studenty a žáky, kteří spolu se svými rodinami přišli do ČR z jiné země a zde byli následně zařazeni do českých škol.

Sběr námi prezentovaných dat je však dlouhodobým procesem, který vyžaduje častou aktualizaci. Vzdělávací systémy různých zemí se mění velice rychle, mají dynamický charakter, a proto nelze v jednom okamžiku nasbíraná data považovat za trvale zcela platná. Vzdělávací profily zemí DBKVS je proto třeba brát spíše jako pramen, který nám pomůže vytvořit si představu, jakým vzdělávacím systémem žáci cizinci dosud prošli, co jsou jeho základní charakteristiky (včetně historických milníků), jaké předměty bývají obvykle součástí kurikula, jaké jsou základní odlišnosti ve vztahu ke vzdělávacímu systému ČR atd. Důležité je také zmínit, že mnoho charakteristik vzdělávacích systémů se může v rámci jedné země lišit. Znamená to, že způsob vzdělávání například v Číně ve velkých městech může být velmi odlišný od způsobu vzdělávání v odlehlé čínské vesnici. Proto je dobré při příchodu nového žáka vědět přesně, odkud žák pochází, a touto optikou pak na profil konkrétního vzdělávacího systému nahlížet.

V současnosti dochází také k aktualizaci jednotlivých vzdělávacích systémů v databázi UNESCO. Zatím je aktualizováno několik profilů, ostatní budou do databáze uloženy v průběhu roku 2011. Více informací naleznete na stránkách UNESCO:

http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education/seventh-edition-2010-11.html

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@meta-ops.cz.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.