Bariéry cizinců na české škole


Všichni žáci, kteří přijdou do školy v průběhu školního roku, vyžadují speciální přijímací proceduru, jež jim umožní úspěšně se zapojit do nového školního prostředí a zároveň se efektivně zapojit do výuky tak rychle, jak jen to jde. Pro žáky cizince, pro které je čeština cizí/druhý jazyk, je dobře připravená přijímací procedura obzvláště důležitá, protože tyto děti mohou zažívat kulturní šok, různé emocionální problémy způsobené odloučením od rodiny, kamarádů, známého prostředí apod., a především jazykovou bariéru, která jim znemožňuje jakkoliv se zapojit mezi své vrstevníky.

Tyto děti mohou přicházet ze zemí, ve kterých je vzdělávací systém velice odlišný od toho našeho, stejně jako samotná organizace vyučování. Některé běžné předměty mohou být pro ně naprostou novinkou, obdobně je to i s požadavky na domácí přípravu, pomůcky apod. Azylanti a žadatelé o mezinárodní ochranu mohou mít velké mezery ve vzdělání a v některých případech ani nemuseli nikdy chodit do školy, přestože věkem náleží například již na druhý stupeň ZŠ. To může být způsobeno válečnými konflikty nebo jinými vážnými důvody v zemích původu. Takové děti pak vyžadují velkou pozornost učitelů. Často se však setkáváme s jejich nestandardním zařazením do velice nízkých ročníků, které jim znemožní absolvování povinné školní docházky.

Mladí lidé a především děti, které mají zkušenosti s migrací, jsou velice různorodá skupina, jež vyžaduje individuální zacházení. Přitom je důležité mít na paměti, že některé z těchto dětí mohly nebo stále mohou:

 • zažít velké emocionální trauma a ztrátu v zemi původu
 • zažívat kulturní šok
 • být odloučeni od svých rodičů nebo opatrovníků
 • mít rodiče, kteří jsou emocionálně velice frustrovaní a bez zájmu, nebo se naopak o své děti příliš obávají
 • utrpět propad ve svém životním standardu a zažít další významné změny ve svém životě
 • žít v rodinách, které mají omezené nebo žádné sociální dávky a prostředky
 • mít dočasné ubytování, a proto často střídat školy
 • mluvit málo nebo vůbec česky při příjezdu do ČR
 • mít přerušené nebo žádné vzdělávání ve své zemi původu
 • žít v rodinách, které neznají svá práva ve vzdělávání a v sociální oblasti a mají těžkosti v přístupu do školy, ke škole a v komunikaci s ní
 • přijet v průběhu školního roku a zažívat díky tomu další problémy s integrací
 • zažívat šikanu a/nebo izolaci
 • mít omezená práva v dalším vzdělávání

Důležité je mít také na paměti, že děti velmi často o svém přestěhování do nové země neměly nejmenší šanci rozhodovat a jsou tu mnohdy proti své vůli a nerady. Školy by měly při přístupu k dětem cizincům zvážit všechny tyto okolnosti.

Více o bariérách najdete ve studijních materiálech v části Další zdroje a inspirace.

Částečně převzato a upraveno z New Arrivals Excellence Programme Guidance, Primary and Secondary National Strategies, Department for Children, Schools and Families, 2007 a http://myweb.tiscali.co.uk/beginners/index.htm.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.